Български   3607 NGOs
NGO Profile

Cultural Association of the Arumans in Varna and Varna Region

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Ethnic issues
International and European issues, policies and research
Community center activities
 
Mission
Развитие и утвърждаване на духовните и исторически ценности на армъните и приобщаването им към единната цялост на българския народ; съхранение и популяризиране на армънския език и култура; популяризиране на обичаите сред по-младите, запазване на армънската автентичност; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на армъните от Варна и областта;n активно сътрудничество с армънските организации от цяла Европа.