NGO Profile

FOR YOU

FOR YOU

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да подкрепя хора в неравностойно социално положение и с други социални пробеми , техните семейсва и организации за успешната им реализация и инеграция, чрез създаване на независимост в начина им на живот.