Български   3610 NGOs
NGO Profile

FISH

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Other
 
Mission
Със собствени средства и личен труд ловците залесяват, засаждат овощни градини, изграждат стрелбище за ловна стрелба и множество заслони и чешми
 
Organization Targets
Ловно-рибарското дружество изгражда волиери за дивеча, рибни прагове, правят се хранилки, полагат се грижи за дивеча през зимата, регулират се хищниците. Развиват се ловните и риболовните спортове.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000