Български   3462 NGOs
NGO Profile

Narodno chitalishte "Hristo Botev - 1928"

Community Center
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Community center activities
 
Mission
Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г.“ с. Столетово е център с важно значение за поддържането на културния живот в населеното място. Читалището фокусира дейността си върху организацията и провеждането на различни културни инициативи, активизиране на местната общност, запазване и препредаване на бита и културата на местните.