Български   3636 NGOs
NGO Profile

Mission Wings

Mission Wings

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Gender issues
Social
 
Mission
Мисията на Фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за разгръщането на пълния потенциална учзвими деца и възрастни, които да реализират постижения в различни сфери на живота в България.
 
Organization Targets
Основна цел на Фондацията е да насърчи личното и социално развитие на непривилигировани деца и възрастни от групи и общности на територията на страната, като подкрепи възстановяването на тези, които са преживели страдание, допринесе за тяхната равнопоставеност и разгръщане на възможностите им за благополучие.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000

History

„Действие срещу насилието, основано на пола, над жени и деца – търсещи закрила и мигранти, фаза III“ - финансиран от УНИЦЕФ - България

„Бежанци помагат на бежанци в Харманли в ситуация на COVID-19“ - програма ИРИС

"Дни на толерантността" - седмична инициатива в гр. Стара Загора през месец ноември

Управление на "Комплекс за социални услуги за деца и семейства" - гр. Стара Загора, който включва: Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"