Български   3462 NGOs
NGO Profile

Save Strandzha

Save Strandzha

Association
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Local initiative groups
Environment
 
Mission
Мисията на организацията е опазването на природен парк ,,Странджа'' и други защитени територии с природни дадености по Българското Черноморско крайбрежие. Идеята се зароди от небезизвестия случай с незаконосъбразното застрояване на с. Синеморец, община Царево, което е в разрез с българското и европейското екологично законодателство и ще накърни природата на парка. Проблемите на с. Синеморец са проблеми на целия природен парк ,,Странджа", които поставяме твърдно на масата за диалог със заинтересованите институции.
 
Organization Targets
1. Да защитава и подпомага опазването на околната среда в Република България, в частност Природен парк ,,Странджа'' и други защитени територии по Черноморското крайбрежие;

2. Да популяризира опазването на биоразнообразието в Природен парк „Странджа“ и други защитени територии по Българското Черноморско крайбрежие;

3. Да работи за конструктивни решения в устойчивото развитие на българския туризъм и икономика;

4. Да дава гласност пред широката общественост по въпроси свързани с опазването на природата и биоразнообразието в Република България;

5. Да изгражда природозащитна и екологична култура в българското общество;

6. Да работи за елиминиране на климатичните промени, причиниени в резултат от човешка дейност;

7. Да разпространява информация относно опазването на околната среда в Природен парк ,,Странджа“ и други защитени територии по Черноморското крайбрежие и текущото състояние на тези територии;

8. Да подпомага осъществяването на диалог между гражданското общество, местните общности и отговорните институции;

9. Да подпомага развитието и прилагането на националното и международно законодателство, както и на въвеждането на успешни практики в областта на опазване на околната среда.

Last Project

Year:
Благотворителна кампания на Спаси Синеморец (Вече Спаси Странджа) и Бейзкамп
 
Description:
По случай последния черен петък, заедно с магазини BaseCamp, стартираме зелен петък, по случай който можете да купите за природата. Кампанията действа до 10.12.2021 включително и ви дава възможност да закупите от подбраните артикули марка Patagonia с картичка и нашивка SaveSinemorets.
100% от приходите ще бъдат дарени на каузата за опазване на ПП Странджа и Синеморец.
Продуктите можете да намерите тук:
https://basecamp-shop.com/brand/save-sinemorets
Вашият принос ни помага да:
1. Съдим държавата и изискаме заинтересованите институции да вземат спешни мерки за опазване на природата и спиране на незаконосъобразното строителство
2. Изготвим информационна кампания за по-добър диалог между гражданското общество и институциите

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

- Късометражен документален филм ,,Гласовете на Синеморец'' с обръщение към министъра на околната среда и водите

- Няколко прожекции на филма и съвместна прожекция с филма ,,Случаят Бедечка"

- Внасянето на няколко сигнала до Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Върховна административна прокуратура (ВАП) за незаконосъобразността на строителството и потенциалните последици от нарушаването на биоразнообразието в природен парк ,,Странджа".