Български   3612 NGOs
NGO Profile

“P.R.Slaveikov 1928” Community Centre

“P.R.Slaveikov 1928” Community Centre

Community Center
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Education
Community center activities
 
Mission
Да съхранява националното културно наследство и родова памет, да е проводник на гражданското общество, да привлича младите и обществено ангажирани хора от района, като им създава благоприятна среда за културна, творческа и образователна изява.
 
Organization Targets
Развитие и обогатяване на социалната и образователна дейност и културния живот в квартала и града. Запазване на местните обичаи и традиции.Развитие на творческите заложби на участниците в дейността на читалището.Разширяване знанията на гражданите, подрастващите и младите хора.Възпитаване, утвърждаване на националното самосъзнание в населението.Създаване и поддържане на електронни информационни мрежи за осигуряване на информация. Осигуряване условия за развитие на младежки дейности, с които да се задоволяват потребностите на младите хора.

Last Project

Year:
Международен конкурс за вокално изкуство "Морски звездички"
 
Description:
През 2021 г. поради специфичната обстановка, XIII Международен конкурс за вокално изкуство "Морски звездички" - Варна се проведе в два етапа – онлайн и на живо. Конкурсът се осъществи с финансовата помощ на Община Варна чрез фонд "Култура“ и даде възможност за изява на млади таланти, популяризира българската песен, изгради нови приятелства. В тринадесетото му издание в онлайн етапа се представиха 88 участници - индивидуални изпълнители и вокални групи на възраст от 5 до 25 години.
Конкурсът "Морски звездички" дава възможност за срещи, обмяна на опит и работа в екип. В процеса на реализацията му се изграждат партньорски отношения, основани на доверие и съпричастност. Този конкурс става платформа за развитие на съвместни идеи сред музикалните педагози в търсене на повече начини за изява на деца и млади хора, както и за запазване и популяризиране на българската песен. Многобройните положителни оценки в социалните мрежи са гаранция, че този конкурс привлича изпълнители и публика. Конкурсът се провежда в един от крайните райони на град Варна, а това е възможност за разнообразяване на културната програма на това място.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

„От богатството на фолклора черпим вдъхновение“ - Идеята на проекта е да подобри достъпа на младите хора до културата, като предложи обмен на добри практики в сферата на традиционни изкуства, музика, танци. Екипът на проекта си постави за цел да провокира интерес в младите хора към съкровищницата на българското наследство - обичаи, бит, отколешни традиции, всичко това, което запазва нашата идентичност в европейското семейство. Целта бе да се стимулира любопитството и желанието на младежите за преосмисляне на свободното време. Дейностите по проекта акцентираха върху творчеството и изявата на младите на основата на традициите и опита.

„НЕ ИСКАМ СИВО – ИСКАМ КРАСИВО!” - (Естетизация на свободни архитектурни площи в стил графити с цел превенция на вандализъм)”

“ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!” - Превенция и противодействие на агресивното поведение на децата в предучилищна възраст.

„ЗНАЧИМИ И ПОЛЕЗНИ” - Основна цел на проекта е: насърчаване на младите хора към доброволческа дейност, като възможност за развитието им в различни сфери и активното им участие в реалния живот.