Български   3612 NGOs
NGO Profile

Crime Prevention Fund IGA

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Legislation, advocacy, public policies
Social
 
Organization Targets
Да създава модели за превенция на престъпността, корупцията, наркоманията и СПИН. Да създава социални модели и мрежа за интеграция и реинтеграция на криминално проявени лица, осъдени на лишаване от свобода, пристрастени към наркотиците, болни от СПИН, социално слаби и членове на малцинствени групи. Да организира младите хора и да създава условия за тяхната успешна реализация и себеизява. Да подкрепя граждански инициативи, съдействащи за мисията и целите на фондацията. Съдейства и подпомага за осъществяването на необходимите социалноикономически правни реформи в страната, свързани с горните цели. Да участва в процесите по реформиране на съдебната система и адаптирането й към европейските и световни стандарти.

Last Project

Year:
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на потенциална местна инициативна група на територията на общините Белово, Септември и Велинград”.
 
Description:

History

Можете да се запознаете с тях от сайта на организацията