NGO Profile

Lonely Mother

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Защита правата и интересите на самотните майки и децата им чрез правна закрила. Подобряване условията на живот и финансово подпомагане чрез осъществяване на стопанска дейност. Осъществяване на контакти с партньори.