NGO Profile

Board of Trustees High School "Nikola Vaptsarov"

School Board
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Осъществяване на инициативи и програми , свързани с подпомагане развитието на учебното дело ; подпомагане създаванеот и реализирането на възпитателно образователни програми по проблемите на учениците ; запознаване на обществеността с проблемите на българското училище и реализиране на програми и проекти за тяхното решаване ; осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с местни , национални и международни организации, имащи сходни дейности и задачи ; финансово подпомагане чрез собствени и привлечени средства на горните и дейности .