NGO Profile

Board of Trustees "Hristo Botev",village of Rosen - 1865

School Board
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на образователно-възпитателния процес; Съдействие за стопанското и материалното осигуряване на образователно-възпитателния процес; Подпомагане на училището в работата му по неговите приоритети; Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското съзнание, здравната и физическата култура на подрастващите; Подпомагане на социално слабите ученици и тези, нуждаещи се от грижи; Съдействие за социалната интеграция и личностната реализация на подрастващите.