NGO Profile

Roma - Together

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
20 001 - 100 000

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на гражданското общество, духовните ценности, образованието, културата, науката и здравеопазването; подобряване на бита и условията на живот; подпомагане на социалните слабите, инвалидите, на децата в неравностойно положение или лицата, нуждаещи се от грижа; подпомагането на социалната интеграция и личностаната реализация; защита на човешките права и свободи.