Български   3636 NGOs
NGO Profile

National Foundation "Saint Dimitar - Patron"

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Other
 
Organization Targets
Привличане на спонсори и финансиране на обучението, преквалификацията и професионалното развитие на лица, изтърпели наказанието "лишаване от свобода", както и на такива, в момента изтърпяващи това наказание, при непосредствено съдействие и участие на съответните затворническивласти; финансиране и организиране започването на работа на бивши затворници с цел по- бързата им социализация и интеграция в обществото; финансиране и организиране създаването на база и центрове за развитие, изява и реализация на хора от описаните категории; осъществяване на връзки с вътрешни и международни инвеститори в областта на образованието и културата, и други програми и организации в сферата на дейност на фондацията, както и всички повдолени цели, които не са забранени от закон или други нормативни актове в Република България .

Last Project

Year:
не приложимо
 
Description: