NGO Profile

Agrobusiness centre/ Business incubator - Silistra

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Подпомага, насърчава и стимулира местната икономика;2.Способства за предоставяне на по-големи икономически възможности на производителите чрез подпомагане създаването на нови по-добри условия за тяхната работа;3.Насърчава, подпомага и съдейства за развитието на предприемачеството в региона на Община Силистра;4. Способства за развитието на местен потенциал за подпомагане на безработните от региона чрез специализирана професионална подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране и развитие на собствен малък и семеен бизнес. Подпомага безработните при стартиране на собствен бизнес;5.Предоставя на производителите, предприемачите и желаещите да стартират собствен бизнес професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финандите, бизнес планирането, данъците, правната уредба при създаването и управлението на собствено предприятие, подбора и управлението на персонала и др.;:6.Провежда специализирани курсове и програми за обучение с насоченост към повишаване нивото на бизнес познанията,управленските умения на производителите и предприемачите;7.Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове,инвестиционни проекти,икономически обосновки при искане на заеми от банки и др. финансиращи институции;8.Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращите органи;9.Набира,организира и съхранява актуална икономическа информация с предоставянето и на заинтересованите лица;10.Организира или съдейства при организирането на местни обществени мероприятия,като семинари,работни срещи,изложби,панаири и др. подобни за популяризирането на местния бизнес;11.Предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;12.Предоставя и изразява общите становища на членовете си с оглед постигане на общи интереси; :13.Участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата. ІІ.