Български   3466 NGOs
NGO Profile

Big Brothers Big Sisters of Bulgaria

Big Brothers Big Sisters of Bulgaria

Branch of a foreign NGO
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Social
 
Mission
Да предоставя приятелство, подкрепа и наставничество на деца в риск чрез менторство от страна на по-големи доброволци и развитие на ...
 
Organization Targets
Да предоставя възможност на младите хора да участват съзнателно в своето собствено развитие като граждани и да взимат активно участие в цялостното развитие на обществото; да подпомага, създава и адаптира прилагането на ефективни методи за работа с доброволци; да работи за развитието и институционализирането на програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да идентифицира, проучва и интервюира организации и институции, които да домакинстват Програма „Голям брат, Голяма сестра” на територията на Република България; да обучава и супервизира тези институции и организации как да развиват модела на Програмата; да създава и утвърждава позитивни модели на взаимодействие между деца и младежи в нужда / с дефицити в общуването, със специфични нужди и такива от малцинствата/ и социалната им среда; да обогатява познанията на младите хора по отношение на възможностите за полагане на доброволен труд и активно гражданско участие; да създава и поддържа система за наблюдение на нагласите и нуждите на българската общественост за доброволен труд; да идентифицира области и възможности за осъществяване на ефективен доброволен труд в областта на работа с деца и младите хора.

Last Project

Year:
Установяване на училищен модел на Голям брат Голяма сестра на територията на РБългария
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
100 000 - 200 000

History

Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България” е признат, сертифициран клон на Big Brothers Big Sisters International, заедно с още 12 държави членки. Като пълноправен член, Асоциацията изпълнява стандартите за работа на Big Brothers Big Sisters International и притежава изключителните права върху името, марката и ноу-хауто на Програмата и единствена може да ги предоставя на трети лица.