Български   3610 NGOs
NGO Profile

Ariston S

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Other
 
Organization Targets
развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката и културата; подпомагане на ощетените в социално отношение и лицата с особени нужди- бедни, безработни, млади семейства, сираци, нетрудоспособни, инвалиди и други лица в неравностойно положение; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация чрез насърчаване на млади таланти, деца от социално слаби семейства и деца от малцинствените етнически групи в областта на изкуството; защита на човешките права и осъществяване на дейност за пропагандиране на етническа толерантност; защита и опазване на природната среда и екологичното равновесие в заобикалящия ни свят.