Български   3647 NGOs
NGO Profile

Balgarsko druzhestvo po Bioreologiya (teoretichna, eksperimentalna i klinichna)

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Other
 
Organization Targets
Да способствува за развитието, разширяването и разпространяването в страната на знанията в областта на биореологията, за координиране и обмен на информацията в областта на дисциплината биореология, както и на тяхното приложение, целта на дружеството е също да съдействува за популяризиране и използуване на постиженията, както и на творческото усъвършенствуване на чужд опит и методи в областта на дисциплината биореология.Средствата, с които сдружението постига своите цели са: Дружеството се организира и работи изключително за научни и образователни цели, дружеството организира периодично научни конференции в областта на биореологията - теоретична, експериментална и клинична с българско и международно участие, участвува в международни конгреси, симпозиуми, семинари, поддържа активни връзки със сродни чуждестранни научни организации и осъществява други форми на обмен на научни знания. Срещите и конференциите на дружеството ще се провеждат периодично, на място и по време, обсъдени на Общото събрание на дружеството и определени от Председателя, Зам. председателя и секретаря на дружеството, на тези срещи ще се избират нови членове, за представяне на съобщения и извършване на дейности, касаещи целите на дружеството, дружеството поощрява своите членове до 35 години чрез присъждане на отличия, съдействува на работите им в областта на биореологията чрез средствата, определени от Устава, всеки от членовете на дружеството ще бъде информиран 7 дни предварително за предстоящите срещи на дружеството, всички форми на дейност, свързани с реализацията на целите на дружеството ще се обсъждат и осъществяват в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание.

Срещите и конференциите на дружеството ще се провеждат периодично, на място и по време, обсъдени на Общото събрание на дружеството и определени от Председателя, Зам. председателя и секретаря на дружеството, на тези срещи ще се избират нови членове, за представяне на съобщения и извършване на дейности, касаещи целите на дружеството, дружеството поощрява своите членове до 35 години чрез присъждане на отличия, съдействува на работите им в областта на биореологията чрез средствата, определени от Устава, всеки от членовете на дружеството ще бъде информиран 7 дни предварително за предстоящите срещи на дружеството, всички форми на дейност, свързани с реализацията на целите на дружеството ще се обсъждат и осъществяват в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание.и секретаря на дружеството, на тези срещи ще се избират нови членове, за представяне на съобщения и извършване на дейности, касаещи целите на дружеството, дружеството поощрява своите членове до 35 години чрез присъждане на отличия, съдействува на работите им в областта на биореологията чрез средствата, определени от Устава, всеки от членовете на дружеството ще бъде информиран 7 дни предварително за предстоящите срещи на дружеството, всички форми на дейност, свързани с реализацията на целите на дружеството ще се обсъждат и осъществяват в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание

Last Project

Year:
3-та Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и системи, Боровец, 28.08.2009-2.09.2009
 
Description:

History

12-та Европейска конференция по клинична хемореология, 22-26 юни, 2003, НДК, София и Европейска лятна школа по биореология, 29 юни - 1 юли 2003, МДУ "Ф.-Ж. Кюри", Варна

2-ра Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микромеханобиология на клетки, тъкани и системи, 17-20 септември 2006, МДУ "Ф.-Ж. Кюри", Варна