NGO Profile

Dialog for tolerance - 2006

Foundation
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество.Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на младежи-независимо от тяхната етническа,религиозна или верска основа.Подпомагане и интегриране на социално слаби,инвалиди и на лица от малцинствен произход,нуждаещи се от грижи.Защита на човешките права на лица от малцинствен произход.Осъществяване на контакти и сътрудничество с български и международни правителствени и неправителствени организации,свързани с дейността на Фондацията в Република България и в чужбина.Привличане на широки обществени кръгове в дейността на Фондацията.Подпомагане и стимулиране развитието на икономиката,селското стопанство и екологията;Съдействие на местното самоуправление;Подпомагане реализирането на програми в областта на здравеопазването,образованието,културата,науката,спорта и туризма.