Български   3504 NGOs
NGO Profile

LIPA

Informal Group
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Economic development
Children
 
Mission
Генериране и осъществяване на местни микро-проекти на доброволен принцип, целящи подобряване на местната социална среда.
 
Organization Targets
Обединяване личната енергия, идеи и желание на активните хора в местната общност, явяващи се неформални лидери в своята професионална група. Не се цели постигане на определени финансови резултати. Участниците в инициативите придобиват опит и увереност, че могат да променят или пряко да повлияят на собствената си жизнена среда.

Last Project

Year:
Проект "Борчета, деца"
 
Description:
Организирано засаждане на борчета от деца в нов парк до град Ямбол.

History

Проект "Русо" - инициатива на млади родители за принципно нов модел на детска занималня, 2011г. Проекти в действие с участие на деца - облагородяване с цветя на дворно пространство до православен храм; облагородяване на пространството около селска чешма в околностите на град Ямбол.