Български   3380 NGOs
NGO Profile

Борба с рака

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Healthcare, patients’ rights
 
Mission
Да подпомага борбата с раковите заболявания- участие в палиативни грижи за онкоболни, помощ за стомирани онкоболни, социална и медицинска рехабилитация на онкоболни; да формира и пропагандира здравна култура сред населението; да подпомага организирането на обучение, специализация и квалификация на онкологичните кадри; Намаляване на тютюнопушенето сред насаланието и младежта.
 
Organization Targets
Да подпомага борбата с раковите заболявания- като търси своето място и насочва дейността си така, че да бъде максимално полезна както на болните, така и на онкологичната мрежа.

Last Project

Year:
Ранно откриване на рака на млечната жлеза при жените
 
Description:
Организиране и провеждане съвместно с ОДОЗС и общините в страната на профилактични прегледи за рак на млечната жлеза сред рискови групи от женското население.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

Превенция на тютюнопушенето сред учениците от 4-6 класове в десет столични училища . Първична и вторична провилактика на рака чрез здравна просвета като се издават убочителни печатни и нагледни материали.