Български   3504 NGOs
NGO Profile

Hand four hand

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Promotion of philanthropy/volunteerism
Children
Social
 
Mission
Организацията насочва усилията си към работа за повишаване качеството на услугите, фокусирани към децата и техните семейства, както и дейности, имащи за цел преодоляване на сегрегацията в районите с концентрирано ромско население.
 
Organization Targets
Подкрепа, консултиране и социализация на деца в риск; Преодоляване на социалната изолация на деца и семейства от малцинствен етнически произход в неравностойно социално положение; Повишаване на качеството на професионалното образование, квалификация и усвояване на допълнителни умения на специалистите, работещи в сферата на предоставяне на услуги за деца;

Last Project

Year:
"Стани доброволец - направи добро"
 
Description: