Български   3647 NGOs
NGO Profile

Bulgarian association for anthroposophical curative education and social therapy

Bulgarian association for anthroposophical curative education and social therapy

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Education
Children
Social
 
Mission
Да поощрява разпространението на принципите и методите на лечебната педагогика и социалната терапия в България
 
Organization Targets
1. Да подпомага въвеждането, популяризирането и развитието в България на методите и принципите на антропософската лечебна педагогика и социална терапия.

2. Да поддържа и разширява общността на антропософските лечебни педагози и социални терапевти в България.

3. Да съдейства за разкриване на лечебнопедагогически и социалнотерапевтични центрове, организации, общности и средища от различен тип, както и на валдорфски детски градини и училища.

4. Да подпомага развитието на обществената нагласа към приемане и разбиране на децата и възрастните, нуждаещи се от специална грижа, и пълноправното им включване в обществения живот.

5. Да подпомага развитието на обучението, възпитанието и образованието, основано на естествените нужди на децата в различните възрастови периоди, в съответствие с изискванията на времето.

6. Да подпомага квалификацията и усъвършенстването на педагози, психолози, медици, социални работници, асистенти и др, свързани с възпитанието, обучението и грижата за деца и възрастни със специални потребности.

7. Да подпомага съзнателното родителство и активното равнопоставено участие на родителите в цялостния процес на грижа и възпитание.

8. Да подкрепя сходни или допълващи инициативи като валдорфската педагогика, антропософската медицина, биодинамичното земеделие и др.

9. Да осъществява дейности за постигането на други цели, определени от Общото събрание, които не противоречат на целите и идентичността на Сдружението, изложени по-горе.

Last Project

Year:
"Срещи с Карл Кьониг"
 
Description:
Издаване на основни книги от наследството на Карл Кьониг - антропософски лекар и лечебен педагог, "баща" на световното Кемпхил движение.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

Проект "УСТРЕМ-споделени възможности" (2015-2016)

Информация за проекта: http://ustrem.oporabg.comМеждународен проект INCLUFAR (2013-2015):

Информация: http://oporabg.com/?q=node/1659

Включващо социално фермерствоПроект "Радостта да създаваш" (2011-2012)

Социализация на младежи с увреждания и младежи роми от обл. Плевен чрез работа с изкуства.Проект "Книги в подкрепа на избора" (от 2012 г., текущ)

Издаване на книги, свързани с областите на дейност на сдружението, и подкрепящи съзнателния избор.