Български   3612 NGOs
NGO Profile

SANE

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Economic development
Environment
 
Mission
Мобилизиране на собствените ресурси на Видинска област и иницииране на общностни проекти за социално-икономическото развитие на региона.
 
Organization Targets
Устойчиво развитие на област Видин.

Опазване и развитие на ресурсния потенциал на региона.