NGO Profile

Legal Defense & Advocacy on Human Rights

Association
The profile of this organization has not been updated more than one year.
Statistics & Additional Information

ACTIVITY

Field of activity

FINANCIAL INFO

Annual turnover for the last year
0

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Оказване на съдействие на граждани на Република България и чужденци в защита на техни човешки права, предоставяне на консултации, социални услуги , застъпничество и др., осъществяване на правни проучвания, анализи и изследвания на състоянието на човешките права в България и провеждане на информационно- разяснителна дейност, оказване на подкрепа при изработване и прилагане на закона и политики в областта на правата на човекща и развитието на гражданското общество, гражданското участие в България