Български   3610 NGOs
NGO Profile

NADJA centre foundation - Ruse Branch

NADJA centre foundation - Ruse Branch

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Protection of human rights
Education
Social
 
Mission
Психосоциална и правна помощ за жени и деца, преживели насилие.

Last Project

Year:
Кризисен Център за жени и деца, преживели насилие или трафик на хора.
 
Description:
В град Русе бе създаден първият по рода си кризисен център за жени и деца, жертви на домашно насилие и трафик на хора. Центъра предоставяше психологически и правни услуги за жени и деца, настаняване и психотерапия. Кризисният център бе изграден чрез няколко надграждащи се проекта, реализирани в периода 2008 - 2013 г. Проектите включваха ремонт и обзавеждане на сграда - общинска собственост, сформиране на екип, пилотиране на услуги, изграждане на партньорска мрежа.
През 2014 година Центъра, намиращ се в гр. Русе на ул. Драган Цанков 17 с решение на местната власт функционира като делегирана от държавата дейност, чието управление е възложено на под - изпълнител чрез конкурс, в който Фондация Център Надя не участва.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

През 2014:

- Стажантска програма за студенти от специалности Социална педагогика и Право;

- Коледна кампания за солидарност 2014 г;

-Тюторска програма за деца, живеещи в бедност;

- Летен лагер за деца в риск;