Български   3380 NGOs
NGO Profile

Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Youth issues, policies and research
Education
 
Mission
Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл” осъществява научни изследвания за българския народ в контекста на етнокултурните, верските, езиковите, социално-икономическите процеси в България и на Балканите от древността до наши дни.
 
Organization Targets
Основно място в структурата на Асоциация „Онгъл” заема образователният Семинар по практическа етнология и медиевистика „Проф. д-р Иван Шишманов”, където се обучават студенти от ВУЗ и ученици от гимназиалния етап на СОУ. Те са основните участници в теренните проучвания на сдружението, които до средата на 2012 г. съставляват 110 експедиции с етноложка, археографска, иконографска и изкуствоведска насоченост. Асоциация „Онгъл” провежда ежегодни научни форуми за обмен на събраната културна информация и нейното теоретично анализиране. Издава свои годишници - том І-Х, 2000-2012 г. От 2004 г. специално внимание се отделя на възстановяването, поддържането и експонирането на културно-исторически паметници от местно значение; документирането на църковно книжовно и иконографско наследство; изкуствоведския нализ на локална мемориална пластика (надгробни и сакрални паметници). Асоциация „Онгъл” поддържа богат научен книжен, звуков и филмов архив.

Last Project

Year:
Описване, документиране, предписания за съхранение на книжовното ръкописно и старопечатно наследство в православните храмове на села от Самоковската духовна околия (община Самоков)
 
Description:
Типово описание по класификационни маркери и фотографиране на книжовните паметници; даване на конкретно предписание за съхранението им; архивиране на резултатите на хартиен и електронен носител в Община Самоков, Исторически музей – Самоков, съответните енорийски църковни настоятелства и Районното управление на МВР – Самоков

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

Проекти / инициативи 1. Разчистване, ремонт и изграждане на лека покривна конструкция на параклиса „Старата Св. Богородица” в землището на среднородопското село Югово, община Лъки, Пловдивска област (2011-2012 г.) 2. Шести Цар-Шишманови дни в Самоков с международно участие на тема „Памет и святост”, посветени на 250 години от написването на „История славянобългарска” от преп. Паисий Хилендарски и 150 години от рождението на видния български учен и обществен деец проф. д-р Иван Шишманов (1862-1928). Самоков, 5.-7. октомври 2012 г.