Български   3503 NGOs
NGO Profile

Vi Art Foundation

Vi Art Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Arts and culture
Youth issues, policies and research
Other
 
Mission
Фондация "Ви Арт" работи за развитието на културата и изкуството, образованието и науката, утвърждаване на гражданското общество, предприемачество, менторство, екология, физическа култура и спорт, иновации, неформално образование, проекти, доброволчески и благотворителни събития, фотопленери, изложби, набиране на средства и други.
 
Organization Targets
Целите на Фондацията са свързани с реализирането на дейности в различни сфери, но и за създаване на инициативи за деца и младежи в посока за цялостното им развитие, както и атрактивни дейности за свободното им време, които да доведат до усъвършенстване на личностните им качества, умения и знания и да повишат тяхното самочувствие, компетенция и познания.

Фондацията учавства в:

o Обществен съвет по въпросите за младежта към Министъра на младежта и спорта

o Работна група към Министъра на образованието и науката относно Национална гражданска инициатива „Да върнем ученическите лагери на децата“

o Национална информационна система за младежта

o Регистрирана като Културна организация от Министерството на културата

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000