Български   3653 NGOs
NGO Profile

The Cedar Foundation

The Cedar Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Social
 
Mission
Фондация "Сийдър" осигурява на хора в неравностойно положение в България по-добра грижа, по-добър начин на живот.

Last Project

Year:
Участието на потребителите в процеса на вземане на решения - стъпка към пълна социална интеграция
 
Description:
Проектът на фондация "Сийдър" по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Компонент 1 – “Без граници” е насочен към предоставяне на обучение и обмен на добри практики в грижата за деца и лица с увреждания. Негов конкретен фокус е овластяването на потребителите на социални услуги във вземането на решения, касаещи техния живот и дейност. Целта на проекта е да даде възможност на деца и лица с интелектуални затруднения да играят по-активна роля в решенията, които пряко ги засягат, като по този начин подобрят своите умения за независим живот и по-качествено се интегрират в обществото.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000