Български   3610 NGOs
NGO Profile

Poostrjavane na talanti - Vega

Poostrjavane na talanti - Vega

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Children
Social
 
Mission
Поощряване и подпомагане на детски таланти.
 
Organization Targets
Да се поощрят и подпомогнат децата от малките населени места, деца от социално слаби семейства, деца без родители, деца в риск, деца от социалните институции.

Last Project

Year:
Като звездите
 
Description:

Financial Info

Annual turnover for the last year :
5 000 - 20 000

History

В периода на 19 годишното си съществуване имаме реализирани над 3605 спектакъла, 206 телевизионни излъчвания и благодарствени адреси от 258 общински, областни и социални институции.

В последните 9 години имаме реализирани девет национални фестивала /четири от които под патронажа на Вицепрезидента на Р.България, г-жа Маргарита Попова и три под патронажа на Омбудсмана на Р. България, г-жа Мая Манолова/ само за децата от социалните институции. През 2012 година за първи път открихме дневен арт терапевтичен център „Мога” за социално слаби деца в гр.Разград, който е с частно финансиране от местна фирма.Още преди да се разшуми за съдбата на децата в Могилино нашето сдружение им помагаше, защото освен, че откриваме и подпомагаме деца-таланти ние се ангажираме и социално да подпомагаме деца без родители, болни и в риск.Работим още и с деца на родители с нисък социален статус, деца в неравностойно положение, деца от приемни семейства и с деца от комплексите за социални услуги.

За толкова години работа с тези деца ние станахме за тях по-вече от приятели.На националния фестивал 2019г. в гр.Велинград събрахме 250 деца от цяла България.