Български   3639 NGOs
NGO Profile

Arete Youth Foundation

Arete Youth Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Youth issues, policies and research
Education
 
Mission
Младежка фондация "Арете" е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социалните и икономическите бариери в България и на Балканите. Нашата мисия е насочена към изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорост към обществото и насърчават наставничеството.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
до 5 000