Български   3612 NGOs
NGO Profile

Ecosystem Europe

Ecosystem Europe

Association
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Economic development
Education
Environment
 
Mission
Екосистем Юръп бе основана в есента на 2013 г. с цел да подпомага младите хора в подготовката им за посрещане на предизвикателствата на утрешния ден, чрез стимулиране на интереса им към бъдещите явления и овластяването им в процеса на израстване и ангажиране с житейски избор.
 
Organization Targets
Да вдъхнови промяна в обществото в посока нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие.rnrnДа създаде благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за постигане на баланс между околната среда, икономиката и обществотоrnrnДа култивира знания и умения у младите хора за успешно развитие и посрещане на бъдещите предизвикателства.

Last Project

Year:
Зелени предприемачи Европа
 
Description:
Целта на проекта е да създаде среда за общуване между образованието и бизнеса, като стимулира младежкото екологично и социално предприемачество.
Като продукт от проекта е разработена педагогика, която да подкрепи осъществяването на обучителен процес в гимазиален етап, който да даде на учащите ролята на предпиемачи и да стимулира изразяването на техния интелект и творчество в такава посока.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000

History

HOMO RESPONSABILIS, ЗЕЛЕН ОФИС, ПОСЛЕДНАТА СЕКУНДА, ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА, ECOTIPS 2.0, TRAINEAST, EMAS EASY - MOVE IT!, ВЪГЛЕРОДНИ ДЕТЕКТИВИ, ОТ БЕДНОСТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВИЕ