Български   3636 NGOs
NGO Profile

Ekaterina Karavelova Foundation

Ekaterina Karavelova Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Education
Gender issues
 
Mission
Развитие и утвърждаване на мира и духовните ценности, образованието, науката, културата, гражданското общество, работи по застъпничество на национално и международно ниво по въпросите на мира и сигурността, подпомага и насърчава обучението на младежи, популяризира и подпомага ролята на младите хора по въпросите на мира и сигурността, приета и утвърдена от Съвета за сигурност на Организацията на Обединените Нации с Резолюция 2250, подпомага диалога за запазване на мирни отношения между етнически групи и спомага за помиряването и процеса на сдобряване на хора, преживели конфликт или война, да развива изследователска и консултантска дейност, да повишава информираността на гражданите относно глобални проблеми и техния отзвук по света.

Financial Info

Annual turnover for the last year :
20 000 - 100 000