Български   3636 NGOs
NGO Profile

Ekaterina Karavelova Foundation

Ekaterina Karavelova Foundation

Foundation
The organization has updated its information in the database during the past year.
Statistics & Additional Information
 

Библиотека

Гласовете на жените в България

Публикацията е анализ на дълбочинни биографични интервюта с жени, живеещи във всички 6 района на България

Download document
Ромските жени и икономическото неравенство

Ромските жени и икономическото неравенство

В анализа „Ромските жени и икономическото неравенство“ Фондация „Екатерина Каравелова“ съвместно с авторката Светла Енчева поглежда в дълбочина темата за ромските жени и защо икономическото неравенство е устойчива тема в техните житейски истории.

Download document