Български   3405 NGOs
NGO Profile

Ethos-Open Hands

Foundation
Unactive
Statistics & Additional Information
 

Activity

Field of activity
Education
 
Mission
Един човек - един променен живот
 
Organization Targets
Развитие и утвърждаване на духовните ценности в съвременното гражданско общество. Подкрепа и помощ за хората в нужда.