English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Настоящият документ урежда:

 • Политиката на администраторите на Информационния портал за НПО в България (НПО Портала) за информирането на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (субектите на данни) във връзка с получаването и обработването на информация за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по време на посещението им на страниците на НПО Портала - www.ngobg.info;
 • Условията за ползване на услугите, предоставяни от НПО Портала.

1.2. Администратор на НПО Портала e фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП)

1.3. Услугите, които НПО Порталът предлага, са:

 • Възможност за регистрация и самостоятелно управление на профили на неправителствени организации (НПО);
 • Възможност на НПО, създали свой профил, да публикуват съдържание на страниците на НПО Портала – новини, кампании, съобщения в календара, документи в библиотеката, обяви, вкл. за финансиране, свободни позиции за работа, стаж и доброволчество;
 • Възможност на НПО със свой профил да създават собствен уебсайт в домейнаngobg.info;
 • Възможност за регистрация на профил на физически лица, които предлагат доброволен труд на НПО;
 • Достъп на НПО със свой профил до публикуваните кандидатури на физически лица за доброволци;
 • Достъп до база данни на неправителствени организации (НПО) в България;
 • Достъп до информационното съдържание, публикувано от НПО със свой профил или от екипа на НПО Портала;
 • Възможност за абониране за седмичен електронен информационен бюлетин;
 • Възможност за получаване на информация чрез RSS.

1.4. С всяко ползване на услугите и ресурсите на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на НПО портала, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

1.5. НПО Порталът си запазва правото да актуализира Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на НПО портала без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на НПО Портала, а когато е уместно, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ще бъдат уведомявани за това по електронната поща. Съветваме ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да проверяват периодично за актуализации.

1.6. Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на НПО портала са приложими само за данни, събрани онлайн на НПО Портала. Те не се прилагат по отношение на информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по друг начин или публикувана от тях на страници, поддържани от други фирми или организации, към които НПО Порталът препраща.

2. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Каква информация събираме за Вас, когато посещавате НПО Портала?

2.1. Информацията, която получаваме за потребителите на НПО Портала, представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на НПО Портала), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

 • При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СуперХостинг.БГ събира данни за използвания от Вас IP адрес. СуперХостинг.БГ обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СуперХостинг.БГ).
 • Google Анализ: при влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположение Ви и друга техническа информация за действията Ви в нашата интернет страница. Събираните от Google Анализ данни включват Вашия IP адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията Ви с нашата страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, моля, вижте страницата "Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори", (на адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

Политика относно бисквитките (cookies)

2.2. За да е възможно нормалното функциониране на НПО Портала се използва технологията на "бисквитките" (cookies). Това са малки кодове, обикновено съхранявани върху твърдия диск на компютъра, позволяващи персонализирането на даден уебсайт за всеки потребител чрез запазването на информация за посещенията в него. Можете да настроите интернет браузъра, който използвате да не приема бисквитки и това ще се отнася и за НПО Портала. Ако деактивирате бисквитките на нашата интернет страница, тя ще продължи да работи, но без възможността да се използват някои нейни функционалности. Информацията, съхранена в който и да е такъв файл в рамките на интернет страницата, се отнася само до техническото използване на интернет страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

Как и защо събираме Вашата информация, когато се регистрирате в НПО Портала или станете наш дарител?

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:

2.3.1. Когато се регистрирате, за да създадете профил на Вашата организация, Вие ни предоставяте следната информация:

 • Име, адрес на електронна поща и телефон за връзка с човека, който отговаря за поддържането на профила на Вашата организация в Портала (администратор).
 • Имена на представляващите организацията, членове на управителния й орган и лице за контакт. Адресите на електронни пощи и телефоните, които ни предоставяте, са за връзка с организацията, а не с конкретно лице.

2.3.2. Когато се регистрирате, за да създадете свой личен профил като кандидат за доброволец. Информацията, която ни предоставяте, включва вашето име, телефон за връзка, адрес на електронна поща, предпочитания за област на доброволчество и други данни, които решите да споделите, напр. професионален опит, интереси и пр.

2.3.3. Когато се регистрирате, за да получавате седмичния електронен информационен бюлетин на Портала. Информацията, която ни предоставяте, е само имейл, на който да бъде изпращан бюлетинът.

2.3.4. Когато сме получили данни за имената на представляващи, членове на управителни органи и лица за контакт на НПО от държавни органи.

2.3.5. Когато комуникирате с нас чрез НПО Портала, когато предоставяте потребителско съдържание в НПО Портала и във връзка с всеки раздел на Портала, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

2.3.6. Когато направите дарение за НПО Портала чрез банков превод, чрез PayPal или ePay.bg ние получаваме само данните за Вас, които Вие сте решили да получим чрез основанието на банковия превод или при попълване на бланката на PayPal или ePay.bg. Ние обработваме тези данни само за нашите целите на нашето счетоводство и на данъчно и осигурителното законодателство и няма да публикуваме и предаваме Вашите данни на трети страни, освен ако Вие не поискате изрично това от нас.

Как използваме Вашата информация?

2.4.1. Данните за администратора на профила на Вашата организация се използват от нас с цел комуникация по повод профила и за предоставяне на информация относно функционалността на Портала. Данните не се извеждат в публичната част на Портала.

2.4.2. Имената на представляващите организацията, членовете на управителния й орган и лицата за контакт се извеждат в публичната част на Портала в профила на съответната организация и са видими за всички потребителис цел предоставяне на информация от обществен интерес за неправителствените организации в България.

2.4.3. Данните на кандидатите за доброволци се използват от нас за комуникация по повод профила на кандидата. Те се извеждат в публичната част на Портала, но са достъпни само за организациите, които чрез регистрация са създали свой профил.

2.4.4. Данните на абонатите (адресите на електронни пощи) на седмичния електронен бюлетин се използват за изпращането на бюлетина на посочения от Вас имейл с цел да бъдете информирани за най-актуалните публикации на Портала.

2.4.5. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

 • Редакционни цели;
 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • Регистрация за събитие;
 • Статистически проучвания за целите на анализа на използването на Портала;
 • Подобряване на услугите на Портала;

Сигурност на информацията

2.5. Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от определени служители на администраторите на НПО Портала, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани от СуперХостинг.БГ и Google Анализ, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

Разкриване на Вашата лична информация

2.5.1. Администраторите на НПО Портала се ангажират с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики за защитата на личните данни на всички ПОТРЕБИТЕЛИ на НПО Портала. Достъп до Вашите лични данни няма да бъде предоставян на трети страни, освен на доставчици на услуги по оптимизиране на НПО Портала и по съхранение на данните, с които администраторите на НПО Портала имат сключен договор (вкл. СуперХостинг.БГ). Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от НПО Портала. Те нямат право да обработват, включително използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от администраторите на НПО Портала услуги.

2.5.2. Администраторите на НПО Портала имат задължението да предадат личните Ви данни и информация на трети страни (държавни органи) в случаите и при условията, предвидени в закона.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

2.6.1. Всяко физическо лице има следните права, заложени в разпоредбите на Глава Трета от Регламент (ЕС) 2016/679, по отношение на личните му данни, обработвани отадминистраторите на НПО Портала:

 • право на информация;
 • право на достъп до личните му данни;
 • право на коригиране;
 • право на изтриване;
 • право на ограничаване на обработването;
 • право на преносимост на данните;
 • право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Можете да упражните всяко от своите права, като заявите писмено желанието си по електронен път на адрес admin@ngobg.info.

2.6.2. Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност на данните, можете да се свържете с нас по електронен път на адрес admin@ngobg.info, на телефон (02) 980 53 23 или по пощата на адрес: ул. „Христо Белчев” №3, София 1000.

2.6.3 В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, имате право да поискате преразглеждане на случая, а при отказ за преразглеждане - да подадете жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

3. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НПО ПОРТАЛА

С всяко ползване на услугите и ресурсите на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите ПРАВИЛА, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват, съобразно приложимото законодателство.

Достъп

3.1 Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има свободен достъп до базата данни от НПО и до качените на НПО Портала материали, получаване на информация чрез RSS и абониране за бюлетин. Само регистрираните в НПО портала потребители имат достъп до останалите услуги.

3.2 НПО порталът не носи никаква отговорност за каквито и да е загуби, преки, непреки или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат или във връзка със съдържанието или използването на www.ngobg.info или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван.

3.3 НПО порталът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Регистрация

3.4 След извършване на регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID), ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на НПО портала. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за съдържанието и всички дейности, достъпът до които се извършва с тях.

3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за публикуваната от него информация. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на НПО портала, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Авторски права/интелектуална собственост

3.6. При използването на Услугите, предмет на настоящите ПРАВИЛА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.

3.7. С разполагането на потребителско съдържание на НПО Портала, с изключение на лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на НПО Портала неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на НПО Портала, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

Цитиране

3.8. Статии и обяви, публикувани на НПО Портала от неговите ПОТРЕБИТЕЛИ и от неговия екип, могат да бъдат копирани и/или цитирани в други медии и сайтове само при условие, че се посочва

 • авторът, независимо дали е лице или организация, и
 • НПО Порталът, като източника на информация, с линк към статията.

Отговорност

3.9 НПО порталът не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на НПО портала.

3.10 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на УСЛУГИТЕ разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "СЪДЪРЖАНИЕ"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на лицето, което генерира това СЪДЪРЖАНИЕ. НПО порталът не гарантира точността, целостта, верността или характера на това СЪДЪРЖАНИЕ.

6.4 Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на НПО портала, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват:

 • да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при регистрацията на свой профил;
 • да внасят при нужда промени в данните в профила с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

6.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави неистинска, неточна, неактуална или непълна информация, НПО порталът има право да закрие и/или изтрие информацията за него и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

6.6 НПО Порталът има право да изтрива или да не допуска връзки към външни публикации, да не допуска публикации и коментари, както и да премахва профили на ПОТРЕБИТЕЛИ, които:

 • разпространяват, подбуждат, насърчават или оправдават расовата омраза, ксенофобията, антисемитизма или други форми на омраза, основани на нетолерантност, включително нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм и етноцентризъм, дискриминация или враждебност срещу малцинствата, мигрантите и хората от имигрантски произход;
 • проповядват или подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност, религия, политически убеждения, здравен статус, сексуална принадлежност или идентификация;
 • предизвикват силно разделение в обществото и неприязън към отделни негови членове или групи;
 • застрашават общественото здраве или безопасност.

Публикуване на снимков материал

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да спазват следните принципи при публикуването на фотографии, илюстриращи продукти, дарени на хора в нужда:

 • Снимката трябва да показва не конкретните физически проблеми на хората, а достойнството, с което те се справят в живота си (пример за такъв подход може да бъде видян тук: Как да създадете достойни снимки за вашето НПО).
 • Получателите на дарение не трябва да бъдат снимани със самото дарение (изключение са случаите, в които получателите имат договор за реклама с доставчика).
 • За да бъде зачетен приносът на дарителя, допустимо е включването на отделна снимка на дарението или логото на дарителя.

Пример:
Ако производител на спортни обувки дари чифт маратонки на дете, което живее в крайна бедност, не допускаме снимка на детето, която уронва достойнството му, като илюстрира детайли, свързани с неговия бит, хигиена, здравословно състояние и пр. Не допускаме и то да бъде снимано с маратонките в ръце или обути, защото колкото и ценно да е дарението, то едва ли ще промени живота му. В същото време обаче материалът може да включва отделна снимка на маратонките или логото на дарителя, защото неговият принос и желание за подкрепа трябва да бъдат отчетени и насърчени.