English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Контакти

Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП)
София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
тел.: (02) 981-53-23
admin@ngobg.info

Ръководител на екипа
Георги Генчев
team.leader@ngobg.info

Главен редактор
Ралица Николова
editor@ngobg.info

Правен експерт
Радина Банова-Стоева
radina@bcnl.org