English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14262 (2,5465 секунди)
 
ОП Д

Американска фондация за България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация Социална чайна

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Български съвет за бежанци и мигранти

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Организация на българските скаути

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Проблеми на децата
ОП Д

Бъдеще за децата

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Център за творческо обучение

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; IT развитие
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Оренда

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Женско сдружение "Екатерина Каравелова"

Област: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без граници

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП

Национален център за алтернативна комуникация "Ние ви чуваме"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Каритас София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Фондация "Общество на децата"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Сдружение "Евро Адванс"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Местни инициативни групи; Образование
ОП

ВИЗИОНЕРИ Европа

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
12345...714
Организации в НПО Портала

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци