English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14223 (1,8114 секунди)
 
ОП Д

Спаси Странджа

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Местни инициативни групи; Околна среда
ОП Д

МХС - ИМКА Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; IT развитие
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Народно читалище "Христо Ботев - 1928 г."

Област: Пловдив
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Читалищни дейности
ОП Д

Общност в помощ на зависимите

Област: Габрово
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги; Друго
ОП

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Reach for Change България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на децата; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Фондация "Право и Интернет"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; IT развитие
ОП Д

Фондация за достъп до права

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права
ОП Д

Трептящо сърце

Област: Габрово
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Околна среда; Проблеми на децата; Читалищни дейности
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Социални услуги
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие
ОП

Български дарителски форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Синерджи България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Друго
ОП Д

Ретина България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
12345...712
Организации в НПО Портала

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци