English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14275 (2,2632 секунди)
 
ОП Д

Фондация за предприемачество, култура и образование

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Институт по социални дейности и практики

Област: София
Град/Село: софия
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Асоциация УНИКАЛ

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП Д

Направено с любов 21

Област: Перник
Град/Село: Перник
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Социални услуги
ОП

Национален център за алтернативна комуникация "Ние ви чуваме"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Образование
ОП Д

НЧ Алеко Константинов 1897

Област: София
Град/Село: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Читалищни дейности
ОП

Благотворител

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП

Български институт за правни инициативи

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Друго
ОП

Български център за джендър изследвания

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Център за развитие на медиите

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Фондация Импакт Драйв

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Друго
ОП Д

Доброволци за Рециклиране на Пластмаса

Област: София
Град/Село: Sofia
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Околна среда; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП

АСТИКА

Област: Бургас
Град/Село: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Град/Село: гр.Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Български център за нестопанско право

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Център за устойчивост и икономическо развитие

Област: Пазарджик
Град/Село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП

Фондация "Заслушай се"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Образование
ОП

Развитие на социалния капитал

Област: Русе
Град/Село: Две могили
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП Д

Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства "Радар"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
12345...714
Организации в НПО Портала

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци