English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14333 (1,7969 секунди)
 
ОП Д

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Област: Велико Търново
Град/Село: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование
ОП Д

Мулти култи колектив

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация за достъп до права

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Учебно предприятие "Ковачница за умения"

Област: Шумен
Град/Село: Шумен (9700)
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Професионални организации; Друго
ОП

SOS Детски селища България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Образование; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Бюро за интеграция и социални иновации

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Светът на Мария

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
ОП Д

Център за устойчивост и икономическо развитие

Област: Пазарджик
Град/Село: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Фондация Екатерина Каравелова

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП Д

Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
ОП Д

Невидими животни

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Околна среда; Друго
ОП

Фондация "Мама има работа"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Офис на Световната здравна организация в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Институт за пазарна икономика

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

За Нашите Деца

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Заедно в час

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда
12345...717
Организации в НПО Портала

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци