English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14262 (1,9128 секунди)
 
ОП Д

Джуниър Ачийвмънт България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП

Софийска платформа

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Ай Eм Ю Пийс Глобал

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

Фондация АДЕЛЕ

Област: Шумен
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Общност за демократично образование

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация за децата в риск по света

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

Институт за пазарна икономика

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП

Заедно в час

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Фондация "Общество и сигурност"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП

Театър Нокс

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Сдружение „Граждански инициативи, дигитализация и иновации"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Развитие на местни общности, квартални сдружения; IT развитие
ОП

Сдружение "Българска асоциация за развитие на Психомоториката"

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

НЧ "Отец Паисий - 1893"

Област: Пазарджик
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Социална Фондация Инди Рома 97

Област: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси
ОП

СНЦ Алтернативен свят Оренда

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци