English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14231 (1,9546 секунди)
 
ОП

Фондация на бизнеса за образованието

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Образование
ОП Д

Дружество за Обединените нации в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация ХАЛО 2019

Област: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Ретина България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
ОП Д

Фондация за достъп до права

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права
ОП

Сдружение за креативна и образована България

Област: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Защита на човешки права; Местни инициативни групи
ОП

Благотворител

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Фондация "Общество на децата"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
ОП Д

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП

Регионален клъстър "Североизток"

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Васил Левски1928

Област: София
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Област: Пловдив
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Каритас София

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Бъдеще за децата

Област: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Сдружение "Домино"

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Фондация Оранжево

Област: Монтана
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Младежки въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие
ОП Д

Регионална енергийна агенция - Пазарджик

Област: Пазарджик
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда; Друго

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци