English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14319 (2,1455 секунди)
 
ОП Д

Младежка ЛГБТ организация Действие

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права
ОП Д

Фондация Виа Понтика

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Околна среда
ОП

Фондация "Мотиф"

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование
ОП Д

Елита

Област: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Международна Награда на херцога на Единбург - България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Здраве Сандански

Област: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Физическо възпитание и спорт; Друго
ОП Д

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Област: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; IT развитие
ОП

Български дарителски форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

За Нашите Деца

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

Фондация "Подслон за човечеството" / Хабитат България

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП

СНЦ Алтернативен свят Оренда

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

МХС - ИМКА Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Образование; IT развитие
ОП

АСТИКА

Област: Бургас
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството
ОП Д

Благотворителна Католическа организация Витания

Област: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Социални услуги
ОП Д

Национален младежки форум

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Майки за донорството

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата
ОП Д

Още една ръка

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование
ОП Д

Първи юни

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП Д

Фондация ХАЛО 2019

Област: Хасково
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Култура и изкуство; Околна среда
ОП Д

Академия за рециклиращо изкуство

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци