English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14275 (2,7018 секунди)
 
ОП Д

Фондация "Конкордия България"

Област: София
Град/Село: гр. София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП Д

ОТБОР НА БЪДЕЩЕТО - БЪЛГАРИЯ

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Младежки въпроси, политики и изследвания; Развитие на местни общности, квартални сдружения
ОП Д

Българска Хънтингтън Асоциация

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Защита на човешки права; Социални услуги
ОП Д

Фондация АНТО

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго
ОП Д

Фондация "Ситуационен център отворени врати"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Друго
ОП Д

Фондация "За нашите деца с любов"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата
ОП Д

Надежда за нас-2008

Област: Враца
Град/Село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда
ОП

Национална асоциация на председатели на общински съвети

Област: Бургас
Град/Село: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Мисия Криле

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси; Социални услуги
ОП Д

Народно читалище "Любен Каравелов 1940"

Област: Бургас
Град/Село: Бургас
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; IT развитие
ОП

СНЦ Алтернативен свят Оренда

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование
ОП Д

Васил Левски1928

Област: София
Град/Село: Ifbrs
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Един Процент Промяна

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Предоставяне на дарения/грантове
ОП

Фондация BCause

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове; Друго
ОП Д

Фондация Партньори-България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
ОП

Фондация "Институт за социални услуги в общността"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Социални услуги
ОП Д

Екологично сдружение ПРЕДБАЛКАН

Област: София
Град/Село: Правешка Лакавица
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда
ОП Д

Български планинарски съюз

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации; Околна среда; Физическо възпитание и спорт
ОП

Фондация "УоманЪп"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци