English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Търсене на организация

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 14326 (2,1886 секунди)
 
ОП

Стратегия 360

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации
ОП Д

Фондация ТЛОД

Област: Стара Загора
Град/Село: Раднево
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото развитие; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Български фонд за жените

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси; Предоставяне на дарения/грантове
ОП Д

Фондация "Смокиня"

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование
ОП Д

Васил Левски1928

Област: София
Град/Село: Ifbrs
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП Д

„Грийнпийс“ – България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда
ОП Д

Сдружение на Тарловите пациенти в България- Лечение без граници

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента
ОП Д

Институт "Кръгова икономика"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Околна среда
ОП

НЧ "Родина-1860"

Област: Стара Загора
Град/Село: Стара Загора
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
ОП

Сдружение "Вяра и надежда"

Област: Кърджали
Град/Село: Момчилград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Проблеми на децата; Социални услуги
ОП

Културна фондация А 25

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
ОП

Асоциация за развитие на София

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Друго
ОП Д

Фондация "Сийдър"

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Социални услуги
ОП

Фондация Магистериум

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Образование; Околна среда
ОП

Национална организация "Малки български хора"

Област: София
Град/Село: гр.София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Социални услуги; Друго
ОП Д

Стартъп Фектъри

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; IT развитие
ОП

Мундус България

Област: София
Град/Село: СОФИЯ
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
ОП

УОЛК ТУГЕДЪР

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование; Физическо възпитание и спорт
ОП Д

Обществен борд на ТЕЛЪС Интернешънъл в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
ОП

Офис на Световната здравна организация в България

Област: София
Град/Село: София
Тип: Клон на чуждестранна НПО
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Легенда на символите

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.
Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.
ЧПЧастна полза
ОПОбществена полза
ДОрганизацията ползва доброволци