Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
25

Библиотека

24 април 2018
Докла „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете"

Докладът „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете" предоставя това как гражданите искат да виждат развитието на ЕС в бъдеще. В този доклад са представени резултатите от гражданските диалози и онлайн проучването/приложението, събрани до сега. Окончателният доклад ще бъде предоставен за разглеждане при формулиране на мнението на Европейския съвет на регионите относно бъдещето на Европа, което се очаква да бъде прието през октомври 2018 г.

свали документа
20 април 2018
Бюлетин на Фондация Лале, април 2017 г.

свали документа
19 април 2018
Декларация

Декларация, подписана от Председателя, че фондация "Поколения заедно" през отчетната 2017 година не е осъществявала дейност по смисъла на Закона на счетоводството, която е депозирана и входирана в ТД към НСИ с ID на отчета: 12779073.

свали документа
18 април 2018
Бюлетин на Български червен кръст – 2 – 15 април 2018 г.

свали документа
12 април 2018
НСИ: Население и демографски процеси през 2017 година

свали документа
06 април 2018
СНЦ Танцов Ансамбъл Средец ГОД 2017

свали документа
05 април 2018
Информационен бюлетин на ПДИ - Брой 3(171), 2018 г.

В новия брой на месечния електронен бюлетин на ПДИ ще прочетете: новини от съдебната зала; интервю с Тодор Гроздев - координатор на 2017 година; международни новини; какви дискусии са водени във FOIAnet; как премина работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ; приключение със заявление и за обучението на ПДИ за НПО по GDPR

свали документа
04 април 2018
Бюлетин на Български червен кръст – 26 март – 1 април 2018 г.

свали документа
04 април 2018
СНЦ „КОЛОЕЗДАЧЕН КЛУБ "ЛЯСТОВИЦА 1905""

свали документа
02 април 2018
Индекс за медийна грамотност 2018: Търси се здрав разум

Това е второто издание на Индекса на медийната грамотност. През 2018 година Индексът оценява и класира 35 страни в Европа според техния потенциал да устоят на пост - истината и свързаните с този феномен негативни последствия. Индексът е изготвен от Инициативата за европейски политики (EuPI )на Институт Отворено общество – София.

свали документа

 

Търсене на публикация