English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Бюлетин на Фондация Лале за месец април 2022


линк към страница

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Автори: Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Наръчникът цели да даде насоки и да акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застрашаващи околната среда в България. В него споделяме практическия опит на природозащитни организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ преработено и обновено издание.

линк към страница

Държавният департамент на Съединените американски щати публикува ежегодния си доклад за правата на човека ва България.

.

линк към страница

Методика за мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

.

свали документа

Бюлетин на Фондация Лале за месец март 2022


линк към страница

Годишен финансов отчет за 2021 г. и доклад на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

.

свали документа

Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от Зсч на Автомобилен спортен клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

.

свали документа

The Presumption of Innocence and the Media Coverage of Criminal Cases: Case Studies Analysis

.

линк към страница

Бюлетин на Фондация Лале за месец февруари 2022


линк към страница

Евробарометър: Подкрепата на гражданите за ЕС се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19

Подкрепата на гражданите за ЕС, и по-специално за ЕП, се е увеличила значително по време на пандемията от COVID-19, показва ново проучване на Евробарометър. Според новото проучване на Евробарометър, възложено от Европейския парламент, близо една трета от анкетираните европейци (32%) са избрали демокрацията като водеща европейска ценност, която трябва да бъде защитавана, следвана от свободата на словото и на мисълта (27%) и защитата на правата на човека в ЕС и по света (25%), а нарастващият екстремизъм, разпространението на дезинформация и отслабването на принципите на правовата държава пораждат безпокойство у европейските граждани.

линк към страница