English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:
Мечтай Смело, Цели се Високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Мечтай Смело, Цели се Високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Публикацията включва анализ на нагласите към детските бракове на основата на резултатите от проведено теренно проучване, както и анализ на правната рамка, регулираща тежкия проблем „деца раждат деца“. Преглеждат се инициативите и социалните услуги за превенция на детските бракове. Анализът предоставя препоръки към методиката за превенция на детските бракове, подходи и методи за общностна работа, както и препоръки към политиките и мерките на институциите.

Свали документа

Декларация чл.38

Декларация чл. 38 за неосъществяване на дейност

Свали документа

ГФО и Годишен доклад за дейността за 2023г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

ГФО и Годишен доклад за дейността за 2023г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

Свали документа
Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2022 г.

Свали документа
Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2021 г.

Свали документа

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2020 г.

Свали документа
Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2023 г.

Свали документа
Манифест за интеграция на бежанците в България

Манифест за интеграция на бежанците в България

Настоящият Манифест за интеграция на бежанците в България е национален програмен документ и инструмент за застъпничество, създаден от експерти от неправителствения сектор, който обхваща всички основни области на интеграцията.

Свали документа
Всичко за недоносените бебета

Всичко за недоносените бебета

Наръчникът предоставя ценна информация за семействата, които се сблъскват с предизвикателствата на едно преждевременно раждане и за всички, които имат отношение към грижата за недоносените деца.

Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

Пътят към родителството: твоят лесен пътеводител за фертилността

За много хора безплодието е нещо далечно и непознато, нещо, което се случва „на други хора, а не на нас“. Всъщност само в Европейския съюз около 25 милиона души са изправени пред безплодие. Това означава, че всяка шеста двойка има проблеми със зачеването на дете. Безплодието може да бъде сериозно предизвикателство и този пътеводител представя средствата, с които може да се преодолее малко по-лесно.

Линк към страница
Европейски избори, 6 - 9 юни 2024 г. Учебни материали

Европейски избори, 6 - 9 юни 2024 г. Учебни материали

Европейският парламент публикува полезни учебни материали, свързани с европейските избори.

Линк към страница
Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила, както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите от 3 до 5 години.

Свали документа
Women, Business and the Law 2024

Women, Business and the Law 2024

Women, Business and the Law 2024 е 10-о от поредица годишни проучвания, измерващи благоприятните условия, които засягат икономическите възможности на жените в 190 икономики.

Линк към страница
Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

Докладът включва събития, случили се между януари и декември 2023 г. Предоставя информация за случилото се през годината на национално, регионално и международно ниво и документира напредъка и тенденциите по отношение състоянието на човешките права на ЛГБТИ общността

Свали документа
Ръководство за достъпност на културни събития

Ръководство за достъпност на културни събития

Ръководството е създадено като част е от проекта „Know-How Show-How общност”, осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации”.

Линк към страница
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

Докладът се изготвя от министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда

Линк към страница
8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

8-те основни кибер заплахи пред НПО организациите

Докато НПО организациите все по-активно работят в дигиталната среда, рисковете от изтичане на информация се увеличават. Стъпките за създаване на адекватна защита са много, изискват средства, време, усилия и отдаденост към осигуряването на безопасност.

Линк към страница
12345...94