Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
12

Библиотека

11 декември 2017
Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 11.12.2017 г. (pdf формат)

свали документа
11 декември 2017
Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се програмата на Фестивала, актуализирана към 11.12.2017 г. (word формат)

свали документа
11 декември 2017
Етичен кодекс на работещите с деца

Публикува се етичния кодекс на работещите с деца - за запознаване на водещи, включени в Седмия психодрама фестивал, които са заявили желание да работят с деца и младежи.

свали документа
11 декември 2017
Седми психодрама фестивал, Пловдив - допълнителна информация за събитията и водещите

Публикува се подробна информация за събитията и водещите, включени в Седмия психодрама фестивал - Пловдив 2018 г.

свали документа
08 декември 2017
Бюлетин на Фондация Лале, декември 2017 г.

свали документа
07 декември 2017
Мониторингов доклад на Европейската комисия за образование и обучение за 2017 г. в България

свали документа
07 декември 2017
Портал на OECD с данни за детското благосъстояние

свали документа
07 декември 2017
Седми психодрама фестивал, Пловдив - регистрационна форма за участници

Публикува се регистрационна форма за желаещите да участват в Седмия психодрама фестивал - Пловдив 2018 г.

свали документа
07 декември 2017
Програма на СЕДМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ - Пловдив 2018 г.

Публикува се времеви график на програмата на Седмия психодрама фестивал - в pdf формат

свали документа
07 декември 2017
Седми психодрама фестивал, Пловдив - декларация за информирано съгласие

Публикува се декларация за съгласие от родител, за случаите когато участникът в Седмия психодрама фестивал е под 18 годишна възраст.

свали документа

 

Търсене на публикация