Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
17

Библиотека

30 юли 2019
Бюлетин на Фондация Лале, юли 2019 г.

свали документа
25 юли 2019
Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна. Може да се информирате какво предстои до края на годината. Посочените срокове на програмите имат за цел също да ви ориентират, ако планирате кандидатстване през следващата година. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

свали документа
17 юли 2019
ГФО на НЧ „Читалище.то" 2014

свали документа
15 юли 2019
Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то" 2014

свали документа
01 юли 2019
ГФО на сдружение "Открий България"

свали документа
01 юли 2019
Годишен отчет на сдружение ФКИБА за 2018 г.

свали документа
01 юли 2019
Годишен отчет на сдружение НМРАБ за 2018 г.

свали документа
01 юли 2019
Годишен отчет на Фондация "199" за 2018 г.

свали документа
01 юли 2019
ГФО 2018 на фондация За устойчиво развитие на химията в Б-я

свали документа
01 юли 2019
Годишен отчет фондация „Виа Арте" 2018

свали документа

 

Търсене на публикация