Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18

Библиотека

17 октомври 2018
Годишен отчет на НЧ "Съзнание-1927" - 2017 г.

свали документа
16 октомври 2018
Окончателен доклад „Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете"

свали документа
16 октомври 2018
Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Издание на Българското дружество за защита на птиците. Изготвено е през 2018 г. по проект финансиран от програма „Лайф+" на Европейския съюз. Съдържа информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове птици се срещат и в населените места на страната.

свали документа
15 октомври 2018
Индекс за устойчивост на НПО в България за 2017 година е без промяна спрямо предходната година

свали документа
10 октомври 2018
Знаем ли какво е да си родител на тийнейджър в България?

UNICEF България публикува проучване на родителството на юноши в България. Това е една от първите инициативи, насочени към разбиране на нуждите и предизвикателствата, пред които родителите се изправят в този период от живота на техните деца. Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ от екип на Сдружение „Дете и пространство“ и Асоциация „Родители“ в състав: Йордан Йосифов, Николай Михайлов, Давид Кюранов.

свали документа
05 октомври 2018
Брой 9 (177) на Информационния бюлетин на ПДИ

Новият брой на бюлетина е посветен на Международния ден на правото да знам - 28 септември. Прочетете: интервюта с носителите на "Златен ключ" - Зорница Стратиева (Асоциацията на парковете в България), Елена Христова (гражданин), Емилия Димитрова (журналист), инж. Деян Иванов (кмет на община Белослав); обзор на събитията по света по случай 28 септември.

свали документа
05 октомври 2018
Дарителството в България през 2017 г.

свали документа
20 септември 2018
Доклад от проучване: 88% от българите се осведомяват за новините онлайн, главно в социалните мрежи

Центърът за медии, информация и общество към Централноевропейския университет публикува на страницата си доклад за медийната среда в България и влиянието на технологиите и интернет върху нея. Докладът се издава в рамките на проекта Media Influence Matrix, който изследва променящият се пейзаж в областта на на управлението и политиката, финансирането и технологиите в обществената сфера с фокус върху медиите.

свали документа
04 септември 2018
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България

Съдържание на доклада: Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух; Изменение на климата; Управление на водните ресурси и качество на водите; Земеползване и състояние на почвите; Биологично разнообразие. Национална екологична мрежа; Гори; Отпадъци и материални ресурси; Радиационни характеристики на околната среда; Шумово замърсяване; Енергетика; Транспорт; Финансиране на дейностите по опазване на околната среда; Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); Превантивни инструменти за интегриране на целите за опазване на околната среда в инвестиционни проекти и действащи инсталации; Повишаване на екологичното съзнание и култура; Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

свали документа
04 септември 2018
Регистрационен формуляр за участие в Осми Психодрама Фестивал - 2019 г.

Публикува се актуализирана към 4.9.2018 г. регистрационна форма за набирателна кампания свързана с провеждане на Осми Психодрама Фестивал.

свали документа

 

Търсене на публикация