Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
24

Библиотека

20 юли 2017
Институт за пазарна икономика: Анализ на тема „Оценка на ефикасността на публичните разходи в България в периода 2011-2015 г.”

Всяка година обществото става свидетел на дебати между политически партии, работодатели, синдикати, експерти и др. за държавния бюджет. Традиционно обсъждането е фокусирано около това какъв е неговият размер в абсолютна и в относителна стойност, какви са разходите за определени функции и как те се сравняват с други страни. Това, което по традиция липсва в дебатите за бюджета, е какъв е ефектът от публичните разходи за обществото и по какъв начин увеличението или намалението на отделните разходни пера се отразява върху качеството на предоставяните услуги. Като индикатори за качество на публичните услуги сме използвали няколко източника на информация – оценките от класацията Доклад за глобалната конкурентоспособност, Индекса на европейския здравен потребител и статистиката за доходите и условията на живот на Евростат. За да запълни тази празнота ИПИ разработи методология за оценка на ефикасността на някои от основните публични разходи, която представлява съотношението между постигнатия резултат и направените разходи за него.

свали документа
19 юли 2017
10 години в ЕС: Общественото мнение и членството на България в ЕС

Членството на България в ЕС първоначално се приема от обществото с доза реализъм (или скептицизъм); следва период на положителен опит и високи оценки и едва след това – период на нарастване на негативните нагласи. Това сочи сравнителният анализ на поредицата от социологически изследвания, проведени през последните 10 години от Институт "Отворено общество" – София. Данните, обобщени от директора на Програма "Европейски политики" в ИОО Марин Лесенски показват, че увеличаването на неодобрителните нагласи спрямо ЕС се обуславят до голяма степен от външни фактори (напр. икономическата криза, бежанската криза от 2015 г. или започналия дебат за излизане на Великобритания). Данните показват също така, че доверието към европейските и българските институции варира през годините, но като цяло доверието в европейските институции се запазва около три пъти по-високо, отколкото към българските. Тревожно нараства недоверие и към български, и към европейски институции през годините, което достига до една пета от запитаните.

свали документа
18 юли 2017
Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 10-17 юли 2017 г.

свали документа
18 юли 2017
Бюлетин на Български червен кръст – 10 - 16 юли 2017 г.

свали документа
11 юли 2017
Бюлетин на Фондация Лале, юли 2017 г.

свали документа
11 юли 2017
Център за приобщаващо образование - Бюлетин на Priobshti.se - 3- 10 юли 2017 г.

свали документа
10 юли 2017
ГФО на Сдружение Без граници 21 век за 2016 г.

свали документа
05 юли 2017
Брой 6 (162) на Информационния бюлетин на ПДИ

В новия брой на бюлетина четете: Стенограмите от срещите при президента - достъп до информация и ограничения при дискусии; Управлението и контрола на достъпа до информация; Партньорство за открито управление в България - среща между правителството и гражданските организации и развитието в България; Новини за садебни дела; От медиите - новата ни рубрика, която включва знакови материали от национални и регионални медии, визиращи достъпа до информация и прозрачното управление

свали документа
05 юли 2017
Бюлетин на Български червен кръст – 26 юни - 02 юли 2017 г.

свали документа
04 юли 2017
ГФО 2016 на НЧ "Напредък-1869" Горна Оряховица

свали документа

 

Търсене на публикация