English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Резултати мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“, бенефициентът Сдружение „Съюз за България“ и партньорът Сдружение „Карина България“ проведоха пилотен мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта.

свали документа

„Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта"

Студия на тема „Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта". Студията е част от дисертационен труд на Симеон Симеонов, 5-и курс докторант „МИО и бизнес" в УНСС.

свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Програма Достъп до информацията представи двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.

линк към страница

Доклад на UNICEF: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“ (на английски)

3 от 4 младежи от 92 държави по света нямат необходимите умения за работа – сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ. Близо половината от младежите в България на възраст между 15 и24 г. нямат базови умения, необходими за средно образование.

линк към страница

Годишен мониторнигов доклад на Антикорупционен фонд (АКФ) : Антикорупционни институции 2021: нулева година

За четвърта поредна година АКФ представя своя годишен преглед на развитието на 49 ключови дела за корупция по високите етажи на властта, и анализ на практиката на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за установяване конфликт на интереси.

линк към страница

Годишен финансов отчет 2017 на Младежко европейско общество

.

линк към страница

Годишен финансов отчет 2018 на Младежко европейско общество

.

линк към страница

Годишен финансов отчет 2019 на Младежко европейско общество

.

линк към страница

Годишен финансов отчет 2020 на Младежко европейско общество

.

линк към страница

Годишен доклад за дейността - 2018


линк към страница