English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:
Годишен доклад за дейността на Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл за 2023 година

Годишен доклад за дейността на Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл за 2023 година

През 2023 година Сдружение Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл реализира множество инициативи. Представяме ви годишния ни доклад за дейността, за да се запознаете с тях.

Свали документа
Годишен финансов отчет на Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл за 2023 година

Годишен финансов отчет на Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл за 2023 година

Сдружение Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл държи на прозрачността при реализирането на обществено полезни дейности. Част от политиките на сдружението е периодично да представя информация за източниците на финансиране и дейностите ни.

Свали документа
Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

Докладът представя проучване относно равнището на гражданското образование на българските младежи като цяло, и по-конкретно тяхната гражданска активност, познания относно европейските граждански права, мотивация за участие в гражданските процеси, европейските институции и др.

Свали документа
Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Монографията представя свързани проучвания, фокусирани върху критични моменти от взаимовръзките между политически решения и актуална регулация на предучилищната институция, както и проучвания на взаимоотношенията между участниците в образователния процес: педагогически специалисти, родители и деца. Целта на тази монография е да се оценят възможностите на детската градина, като образователна общност, да отговори на изискванията за качествено предучилищно образование съобразно стандарта, който задават правата на детето.

Свали документа

Кой следи преписките и производствата по т. нар. „Възродителен процес“ и къде е публичността в този толкова важен казус?

В края на 2023 г. към „Програма достъп до информация“ се обърна гражданската организация „Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“, регистрирана в гр. Бурса, Турция. Катерина Коцева разговаря с представителите на организацията.

Линк към страница
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

Този учебен пакет е ценен ресурс, който предлага задълбочено разглеждане на структурата, функциите и различните инициативи на Европейския съюз. С него, учениците могат да тестват своите знания за значението и същността на ЕС.

Свали документа
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

Целта на този образователен модул е да запознае учениците с темата за участието в демократичните процеси на Европейския съюз и да им даде знанията и уменията, за да могат да упражняват правата си на граждани на ЕС. Като част от това изследване модулът е фокусиран върху Европейската гражданска инициатива. До края на модула учениците ще имат ясна представа каква е целта на инициативата, как действа, как се вписва в по-широкия контекст на демокрацията в Европейския съюз и как могат да я използват, за да предизвикат промяна в света, в който живеят.

Свали документа
Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление

Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление

Помагало по гражданско образование „Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление". То предлага примерни материали по образование за местна демокрация чрез въвеждане на проектно-базирано обучение.

Свали документа
Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

Рискове и методи за защита при дистанционна работа.

В последните години дистанционната работа се превърна в нещо обичайно за много хора. Макар че тя предлага редица удобства и гъвкавост, свързана е и с множество рискове за сигурността на данните и устройствата. Вижте ги в този документ.

НСИ представя „Децата в България“

НСИ представя „Децата в България“

Към 31.12.2023 г. децата до 17 години в страната са 1 104 198, или 17.1% от общия брой на населението в страната. Общо 827 404 деца (17.5%) живеят в градовете, а в селата – 276 794 или 16.2%.

Линк към страница

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013-2023

Анализ и обобщение на практиката на Върховния административен съд и административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години. С финансовата подкрепата от Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Линк към страница

ПДИ препоръчва: Достъп до архиви в дигиталната епоха

В средата на месец април 2024 г. беше публикувано изследването „Достъп до архиви в дигиталната епоха“, което проследява в общоевропейски план изпълнението на Препоръка R (2000) 13 на Съвета на Европа относно европейската политика за достъпа до архиви.

Линк към страница
Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Публикацията включва анализ на нагласите към детските бракове на основата на резултатите от проведено теренно проучване, както и анализ на правната рамка, регулираща тежкия проблем „деца раждат деца“. Преглеждат се инициативите и социалните услуги за превенция на детските бракове. Анализът предоставя препоръки към методиката за превенция на детските бракове, подходи и методи за общностна работа, както и препоръки към политиките и мерките на институциите.

Свали документа

Декларация чл.38

Декларация чл. 38 за неосъществяване на дейност

Свали документа

ГФО и Годишен доклад за дейността за 2023г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

ГФО и Годишен доклад за дейността за 2023г. на Автомобилен Спортен Клуб ПКВ РАЛИ ТИМ

Свали документа
Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет 2022 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2022 г.

Свали документа
Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет 2021 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2021 г.

Свали документа

Годишен отчет 2020 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2020 г.

Свали документа
Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет 2023 г.

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2023 г.

Свали документа
12345...95