Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

Библиотека

04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на Националната програма на Република България по фонд "Убежище, миграция и интеграция"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Региони в растеж"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Добро управление"

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

свали документа
04 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

свали документа
25 ноември 2019
Бюлетин на Фондация Лале, ноември 2019 г.

свали документа
21 ноември 2019
Съвет за развитие на гражданското общество - брошура

Брошурата представя основните етапи, по които ще се сформира Съветът за развитие на гражданското общество.

свали документа
20 ноември 2019
Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 - 2020 г., издание от 2019 г., на български и английски език

свали документа

 

Търсене на публикация