English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Дарителски практики на корпоративния сектор 2022 г.

Доклад на Български дарителски форум, изготвен въз основа на проучване, проведено от агенция „Алфа рисърч".

линк към страница

Годишен финансов отчет 2021 на Младежко европейско общество

Годишен финансов отчет 2021 на Младежко европейско общество

линк към страница

ГФО_ОПР - Фондация "199" - 2021 г.


свали документа

Дарителството като партньорство в подкрепа на значими каузи – стратегия на Карин дом за успешни каузи

Стратегия за успешна работа с корпоративни и индивидуални дарители в помощ на гражданските организации в България.

линк към страница

Привлекателен ли е град Варна за младите хора и липсва ли му нещо, за да бъде такъв?

Привлекателен ли е град Варна за младите хора и липсва ли му нещо, за да бъде такъв?

свали документа

Годишен финансов отчет за 2021 г. на Осигурителна каса „ИЗТОК", гр.Елхово

Годишен финансов отчет за 2021 г. на Осигурителна каса „ИЗТОК", гр.Елхово

свали документа

Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели

.

линк към страница

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците. Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия", с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.

линк към страница

Индекса на човешкото развитие на ООН 2021/2022

Индексът на човешкото развитие на ООН, който се проследява от 1990 г., за да се измерят и други характеристики на благосъстоянието, освен икономическия растеж взема предвид фактори като продължителност на живота, достъпа до образование и личните доходи като измерител на качеството на живот.

линк към страница

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД

свали документа