Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Библиотека

17 януари 2020
ГФО 2018 Карате клуб "Ямадзава"

свали документа
17 януари 2020
Годишен отчет 2019 г. Сдружение "Бъдеще и просперитет"

свали документа
15 януари 2020
Аналитичен доклад "Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион" и Доклад "Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион" (2019 г., на английски език)

Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Специално внимание е обърнато на постигане целите на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

свали документа
09 януари 2020
Годишен отчет на бургаското Независимо женско дружество „Самосъзнание" за 2019 г.

свали документа
08 януари 2020
Работна програма за 2020 г. на програма "Европа за гражданите"

свали документа
18 декември 2019
Годишник на Евростат за регионите, издание за 2019 г. (PDF файл, 226 страници, наличен само на английски език)

„Статистическата информация е важен инструмент, за да се разбере и определи въздействието на политическите решения в дадена конкретна територия или регион. Годишникът дава подробна картина по отношение на широк обхват от статистически теми в регионите на страните членки на ЕС, както и в регионите на страните от ЕАСТ и в страните кандидатки за членство в ЕС. __ Всяка глава от изданието представя статистическа информация чрез карти, таблици, цифри и инфографики, придружени от описателен анализ, подчертаващ главните заключения. Представени са регионални индикатори по 12 теми: политики на ЕС за регионите и градовете; население; здравеопазване; образование и обучение; пазар на труда; икономика; структурна статистика за фирмите; изследвания и нововъведения; цифрова икономика и цифрово общество; туризъм; транспорт; земеделие. В допълнение, в това издание са включени и две специални глави: фокус върху европейските градове и фокус върху регионалните социоикономически развития след глобалната финансова и икономическа криза".

свали документа
17 декември 2019
Бюлетин на Фондация Лале, декември 2019 г.

свали документа
11 декември 2019
Доклад "Околната среда в Европа - състояние и перспективи за 2020 г.", издание на Европейската агенция по околна среда

свали документа
11 декември 2019
Одобрена Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на ОП "Околна среда" 2014-2020

свали документа
09 декември 2019
Европейската комисия публикува доклад за България: Мониторинг на образованието и обучението през 2019

Обзорът за 2019 г. се основава на най- актуалните количествени и качествени данни, за да представи и да направи оценка на най-важните нови и съществуващи мерки на политиката във всяка държава — членка на ЕС. Усилията за модернизиране на системата за образование и обучение продължават, но подобряването на нейното качество, приложимост за пазара на труда и приобщаващ характер продължава да бъде предизвикателство, се казва в доклада.

свали документа

 

Търсене на публикация