Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
16

Библиотека

13 февруари 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Participants Registration form

Публикува се регистрационна форма на английски език - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Формуляр/заявка за участие

Публикува се регистрационна форма за участие - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / events and presenters

Публикува се информация за събитията и водещите, включени във Фестивала (на английски език) - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
EIGHTH PSYCHODRAMA FESTIVAL - PLOVDIV 2019 / Program

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид, на английски език - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Допълнителна информация

Публикува се допълнителна информация за събитията и водещите - актуализирана към 13.2.2019

свали документа
13 февруари 2019
ОСМИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ / Пловдив 2019 - Програма

Публикува се програмата на Фестивала в табличен вид - актуализирана към 13.2.2019 г.

свали документа
13 февруари 2019
Резултатите от новата младежка инициатива на ЕС „DiscoverEU" след втората покана през 2018 г.

свали документа
08 февруари 2019
Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - кампания 2018

свали документа
08 февруари 2019
Книжка „Рамсарските места в България"

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони (приета на 2 февруари 1971 г. в град Рамсар, Иран). Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. Целта е опазването и разумното ползване на влажните зони като местообитаниена водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс.

свали документа
04 февруари 2019
Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС

Втори доклад на ЕК относно изпълнението на макрорегионалните стратегии на ЕС, заедно с придружаващ работен документ: - Към доклада - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2019%3A21%3AFIN - Към придружаващия документ - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=SWD%3A2019%3A6%3AFIN

свали документа

 

Търсене на публикация