Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

Обществени консултации

 актуално  31.07.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

 актуално  31.07.2020

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Срок за участие: от 21 юли 2020 до 20 август 2020

31.07.2020

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Срок за участие: от 18 юли 2020 до 31 юли 2020

Въпроси свързани с ЮЛНЦ

Тази секция на портала съдържа 101 конкретни въпроса и отговора, свързани с регистрацията, дейността, данъчното облагане и отчетността на ЮЛНЦ, подготвени от Българския център за нестопанско право.

В полето по-долу можете да въведете ключова дума за търсене:

Търсене на въпрос

Търсене по раздел:

1. Юридически лица с нестопанска цел (НПО), общи въпроси
2. Дейност на НПО – нестопанска и стопанска
3. Данъци
4. Сдружения
5. Фондации

Вижте пълния Списък с въпроси и отговори.

Повече информация за правната рамка за ЮЛНЦ, законите, имащи отношение към дейността на тези организации, както и актуална информация за законодателни промени може да намерите на интернет страницата на Българския център за нестопанско право.

Търсене на въпрос