Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

Въпроси свързани с ЮЛНЦ

Тази секция на портала съдържа 101 конкретни въпроса и отговора, свързани с регистрацията, дейността, данъчното облагане и отчетността на ЮЛНЦ, подготвени от Българския център за нестопанско право.

В полето по-долу можете да въведете ключова дума за търсене:

Търсене на въпрос

Търсене по раздел:

1. Юридически лица с нестопанска цел (НПО), общи въпроси
2. Дейност на НПО – нестопанска и стопанска
3. Данъци
4. Сдружения
5. Фондации

Вижте пълния Списък с въпроси и отговори.

Повече информация за правната рамка за ЮЛНЦ, законите, имащи отношение към дейността на тези организации, както и актуална информация за законодателни промени може да намерите на интернет страницата на Българския център за нестопанско право.

Търсене на въпрос