Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

Въпроси свързани с ЮЛНЦ

Законът за юридическите лица с нестопанска цел регламентира дейността на фондациите и сдруженията. ЮЛНЦ свободно определят целите си и вида дейност, която ще осъществяват – в обществена или частна полза. Учредители на ЮЛНЦ могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица. ЮЛНЦ се регистрират в окръжните съдилища по седалището им.

ЮЛНЦ могат да извършват допълнителна стопанска дейност. Стопанската дейност на ЮЛНЦ трябва да е предвидена в учредителния им акт или устава и да е допълнителна и свързана с основния им предмет на дейност.

Тази секция на портала съдържа над 200 конкретни въпроса и отговора, свързани с дейността, данъчното облагане и отчетността на ЮЛНЦ, подготвени от Българския център за нестопанско право.

В полето по-долу можете да въведете своя въпрос или ключова дума за търсене:

Търсене на въпрос

Вижте пълния Списък с въпроси и отговори.

Ако не откриете отговора на своя въпрос, можете да посетите форума на портала, където експерти на Българския център за нестопанско право ще ви отговорят.

Повече информация за правната рамка за ЮЛНЦ, законите, имащи отношение към дейността на тези организации, както и актуална информация за законодателни промени може да намерите на интернет страницата на Българския център за нестопанско право.

Търсене на въпрос