Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Какво урежда Законът за юридическите лица с нестопанска цел?

Може ли да се сдружават граждани, без да се регистрират по ЗЮЛНЦ?

Културните и спортните организации ЮЛНЦ ли са?

Данъци

Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ?

Трябва ли ЮЛНЦ да плаща осигуровки ако няма наети служители или не заплаща на членовете на органи за работата им?

Ако ЮЛНЦ има собствено търговско дружество, в което управител е служител на ЮЛНЦ, но той не получава възнаграждение от там – трябва ли да се плащат осигуровки за този човек?

Стопанска дейност

Що е то „стопанска дейност”?

Може ли НПО да извършва стопанска дейност?

Какви могат да бъдат ползите за НПО от извършването на стопанска дейност?