Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

1. Правото на сдружаване и какво се урежда в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

2. Може ли да се сдружават граждани, без да се регистрират по ЗЮЛНЦ?

3. Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии ЮЛНЦ ли са?

Данъци

Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ?

Трябва ли ЮЛНЦ да плаща осигуровки ако няма наети служители или не заплаща на членовете на органи за работата им?

Ако ЮЛНЦ има собствено търговско дружество, в което управител е служител на ЮЛНЦ, но той не получава възнаграждение от там – трябва ли да се плащат осигуровки за този човек?

Стопанска дейност

Може ли ЮЛНЦ да учредява или участва в търговско дружество?

Как можем да различим дали една дейност е стопанска или нестопанска?

Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ?