Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
05

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

1. Правото на сдружаване и какво се урежда в Закона за юридическите лица с нестопанска цел?

2. Може ли да се сдружават граждани, без да се регистрират по ЗЮЛНЦ?

3. Читалищата, профсъюзите, вероизповеданията и политическите партии ЮЛНЦ ли са?

Данъци

Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират данъчно? Каква е процедурата за регистрация? Къде и как става това?

Трябва ли ЮЛНЦ да се регистрират в НОИ? По кои въпроси се обръщаме към НОИ?

Уведомява ли се НАП/НОИ за открити и закрити банкови сметки на ЮЛНЦ?

Стопанска дейност

Какво представлява стопанската дейност на ЮЛНЦ?

Може ли НПО да извършва стопанска дейност?

Какви могат да бъдат ползите за НПО от извършването на стопанска дейност?