Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
19

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Микрофондът на TimeHeroes е отворен за кандидатстване

КРАЕН СРОК: между първо и последно число на всеки месецМикрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага ...

линк към страница
Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women Programme

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма Мост към бизнеса

Програма „Мост към бизнеса" хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани млади роми от ...

линк към страница
Актуално
Приемат се кандидатури за Европейската младежка награда „Карл Велики"Срок за кандидатстване: до 19 февруари 2018

За десета поредна година Европейският парламент съвместно с Фондацията за международната награда „Карл Велики" ...

линк към страница
Актуално
Сдружение BG Бъди активен отправя покана за подаване на проектни предложения по проект „_Място – Доброволчество с въздействие”Срок за кандидатстване: до 19 февруари 2018

За втора поредна година проектът „_Място" ще промени 10 населени места в България Сдружение „BG ...

линк към страница
Актуално
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда 2018Срок за кандидатстване: до 19 февруари 2018

I. Общо описание и право на участие Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е ...

линк към страница
Актуално
Покана за участие в конкурс за малки проекти на Фондация „Глобални библиотеки – България” Срок за кандидатстване: до 20 февруари 2018

За трета поредна година Фондация „Глобални библиотеки – България" обявява конкурс за финансиране на малки ...

линк към страница
Актуално
Столичната община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2018 г. – Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.)Срок за кандидатстване: до 22 февруари 2018

Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и ...

линк към страница
Актуално
Покана „Устойчива синя икономика". Част 1 и 3Срок за кандидатстване: до 28 февруари 2018

Конкурсът е разделен на четири части: Част 1 - Демонстрационни проекти, които правят сините технологии ...

линк към страница
Актуално
Покана за партньорство за грантово финансиране в областта на медиите: краен срок – 28 февруариСрок за кандидатстване: до 28 февруари 2018

Главна дирекция „Комуникация" на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за партньорство за ...

линк към страница
Актуално
Интеграция на жертви на трафик на хораСрок за кандидатстване: до 01 март 2018

Scope:According to the 2016 Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings, ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения: Програма „Европа за гражданите“ — безвъзмездни средства за действия за 2018 г.Срок за кандидатстване: до 01 март 2018

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”Срок за кандидатстване: до 01 март 2018

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и ...

линк към страница
Актуално
BG05M9OP001-2.008 "Подкрепа за лицата с увреждания"Срок за кандидатстване: до 03 март 2018

Процедурата цели да осигури качествена грижа за хора с тежки увреждания и техните семейства, като бъдат ...

линк към страница
Актуално
Схема за безвъзмездно финансиране "Побратимяване на градове между Турция и ЕС"Срок за кандидатстване: до 09 март 2018

Схемата цели да създаде взаимоотношения на побратимени градове между местни администрации/власти в Турция и ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“Срок за кандидатстване: до 09 март 2018

Агенцията за хората с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти на тема: „Осигуряване на ...

линк към страница
Актуално
Общественият борд на TELUS International търси силни проекти, които да подкрепи през 2018Срок за кандидатстване: до 11 март 2018

Неправителствени организации могат да кандидатстват за финансиране от Обществения борд на TELUS International ...

линк към страница
Актуално
Национална програма за младежта (2016-2020) за 2018 г. Срок за кандидатстване: до 12 март 2018

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Източно-европейски интердисциплинарен арт грант: Във фокуса - България Срок за кандидатстване: до 30 март 2018

Всяка номинирана творба трябва да отговаря на следните критерии:- да бъде интердисциплинарен проект, който ...

линк към страница
Актуално
Фонд за мобилност на организации на гражданското общество от Европейския регионСрок за кандидатстване: от 16 януари 2018 до 31 март 2018

Фондът подкрепя мобилността на представители на гражданското общество в ЕС, Черноморския и Балканския подрегиони, ...

линк към страница
Актуално
Еразъм+ Спорт 2018Срок за кандидатстване: до 05 април 2018

Направления:- Партньорства за сътрудничество, - Малки партньорства за сътрудничество, - Европейски спортни ...

линк към страница
Актуално
Отворена покана за участие в конкурс за финансиране на проектни предложения. „Малки проекти: Събития и общностно участие”Срок за кандидатстване: до 06 април 2018

Отворената покана е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина, като ...

линк към страница
Актуално
Нова международна програма за лидери на общността на чешката Via FoundationСрок за кандидатстване: до 10 април 2018

The program as a whole aims to nurture social change in local communities by supporting local community leaders as ...

линк към страница
Актуално
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020Срок за кандидатстване: до 11 април 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по ...

линк към страница
Актуално
Втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег-ИПП България - Сърбия" 2014-2020 г.Срок за кандидатстване: до 23 април 2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на кандидатури в рамките на Третата програма за действие на Съюза в областта на здравето (2014-2020 г.)Срок за кандидатстване: до 26 април 2018

В Официалния вестник на ЕС от 25 януари е публикувана покана за представяне на кандидатури „Здраве - 2018 г." ...

линк към страница
Актуално
Стипендия за развитие на гражданското обществоСрок за кандидатстване: до 10 май 2018

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт" обявява конкурс за стипендия (3-5 ...

линк към страница
Актуално
Грантова програма на фондация Minor Foundation for Major ChallengesСрок за кандидатстване: до 01 юни 2018

Minor Foundation for Major Challenges е норвежка организация, която финансира комуникационни ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране