English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФинансиранеДобави финансиране

ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Срок за кандидатстване: Текущ
Лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт за организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена ...

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Срок за кандидатстване: Текущ
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на страниците с ...

Творческа Европа - възможности за финансиране

Срок за кандидатстване: Текущ
Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата Творческа ...

Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

Срок за кандидатстване: Текущ
The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety of areas.The ...

Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Срок за кандидатстване: Текущ
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, ...

EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

Срок за кандидатстване: Текущ
На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне на проектни предложения по ...

Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Срок за кандидатстване: Текущ
Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната сума за ...

Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE, насочени срещу бедността и социалното изключване

Срок за кандидатстване: Текущ
The Association GIVE EUR-HOPE (GEH) is always prepared to examine requests for financial support submitted by communities or ...

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 Европейски корпус за солидарност

Срок за кандидатстване: Текущ
Сроковете за всяко от направленията са различни в периода 5 февруари 2020 - 1 октомври 2020 г. Подробности вижте в поканата. ...

Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

Срок за кандидатстване: Текущ
The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations (CSOs) under ...

Министерството на културата набира проектни предложения за национални прояви и чествания на съ

Срок за кандидатстване: до 30.09.2021 г.
На основание чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата Министерството на културата продължава  набирането на проектни ...

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г.: Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на младежки доброволчески дейности

Срок за кандидатстване: до 05.10.2021 г.
Eвропейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за ...

Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ". Програма за подкрепа на частни културни организации

Срок за кандидатстване: от 16.09.2021 г. до 07.10.2021 г.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕПрограмата е насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно ...

Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)"

Срок за кандидатстване: от 27.08.2021 г. до 29.11.2021 г.
Първа покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни ...