Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
15

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
Отворени програми по Национален фонд „Култура"

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите: Мобилност II, Критика, Публики, ...

линк към страница
Актуално
Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от ...

линк към страница
Актуално
Програма „Местни инициативи" за 2019 г. на Община Свищов

Поканата е отворена от 1 март 2019 г. до изчерпване на средствата по програматаОт 1 март 2019 г. стартира Програма ...

линк към страница
Актуално
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне ...

линк към страница
Актуално
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE

Асоциация GIVE EUR-HOPE финансира малки проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване в държавите от ...

линк към страница
Актуално
Столична програма „Култура” – 2020 г. Срок за кандидатстване: от 16 септември 2019 до 16 октомври 2019

В изпълнение на Решение № 394 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет, ...

линк към страница
Актуално
Confidence Building 2019 – 2020 Call For ApplicationsСрок за кандидатстване: от 03 септември 2019 до 18 октомври 2019

Confidence Building – a joint initiative of the Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust The Robert Bosch ...

линк към страница
Актуално
ОП „Околна среда": Процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"Срок за кандидатстване: до 24 октомври 2019

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол"Срок за кандидатстване: до 28 октомври 2019

Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 ...

линк към страница
Актуално
EC: Call for proposals - NGO Grant to promote the fight against sexismСрок за кандидатстване: до 18 ноември 2019

The Council of Europe's Gender Equality Division is launching a call for proposals for an NGO grant to promote ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по Финансовия механизъм на ЕИПСрок за кандидатстване: до 03 декември 2019

На 2 септември 2019 г., Министерството на културата обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат ...

линк към страница
Актуално
Ongoing Call for Applications: Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea RegionСрок за кандидатстване: от 09 май 2019 до 15 декември 2019

The application process for the Mobility Fund is ongoing. However, please have in mind that all the activities ...

линк към страница
Актуално
Поощряване интеграцията на лица, нуждаещи се от защита, чрез частни схеми за подпомагане (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemesBackgroundAs part of ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Социална и икономическа интеграция на жени мигранти (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Social and economic integration of migrant womenBackgroundWomen can be crucial facilitators in the integration ...

линк към страница
Актуално
Защита на деца в миграция (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Protection of children in migrationBackgroundMigrant children continue to arrive to the EU in relatively large ...

линк към страница
Актуално
Транснационални проекти на страни-членки на ЕС за обучение на експерти в сферата на убежището и имиграцията (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigrationBackgroundIn ...

линк към страница
Актуално
Фонд Активни граждани: Конкурс за проекти по схема за малки инициативи - Втора сесия Срок за кандидатстване: от 16 септември 2019 до 16 март 2020

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България: 1. Да бъде ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране