Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
Отворени програми по Национален фонд „Култура"

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите: Мобилност II, Критика, Публики, ...

линк към страница
Актуално
Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от ...

линк към страница
Актуално
Програма „Местни инициативи" за 2019 г. на Община Свищов

Поканата е отворена от 1 март 2019 г. до изчерпване на средствата по програматаОт 1 март 2019 г. стартира Програма ...

линк към страница
Актуално
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне ...

линк към страница
Актуално
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната ...

линк към страница
Актуално
Актуално
ЕК: Мониторинг и наставничество чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализацияСрок за кандидатстване: до 23 юли 2019

Настоящата покана има за цел да подкрепи свързани със спорта проекти, организирани от спортни ...

линк към страница
Актуално
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с уврежданияСрок за кандидатстване: до 23 юли 2019

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по ...

линк към страница
Актуално
Европейската комисия набира кандидатури за участие в Годишните спортни награди „#BeInclusive EU Sport Awards 2019"Срок за кандидатстване: до 23 юли 2019

ПОКАНА         Във връзка с отбелязването на Европейската седмица ...

линк към страница
Актуално
Конкурс за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с уврежданияСрок за кандидатстване: до 06 август 2019

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" по ПМДРСрок за кандидатстване: до 26 август 2019

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да ...

линк към страница
Актуално
Europe for citizens programe: Проекти на гражданското общество 2019 Срок за кандидатстване: до 02 септември 2019

Поканата за представяне на предложения е отворена в рамките на Направление 2: Демократична ...

линк към страница
Актуално
Европа за гражданите: Мярка „Проекти на гражданското общество"Срок за кандидатстване: до 02 септември 2019

Тази мярка подкрепя проекти, изпълнявани от транснационални партньорства, насърчаващи ...

линк към страница
Актуално
ЕК: Конкурс „Стратегически партньорства за развитие на капацитет на организациите на гражданското общество в Източното партньорство" (ENG)Срок за кандидатстване: до 05 септември 2019

The global objective of this call for proposals is to strengthen the role of CSOs as governance actors in the EU's ...

линк към страница
Актуално
Програма "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020"Срок за кандидатстване: от 16 юни 2019 до 06 септември 2019

Нови 7 млн. ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция   Нови 7 млн. евро ще ...

линк към страница
Актуално
Европейска награда за гражданското общество за 2019 г.Срок за кандидатстване: до 06 септември 2019

Вече може да се подават кандидатури.През 2019 г. Европейският икономически и социален комитет ще даде наградата ...

линк към страница
Актуално
Отворен е конкурсът за „Запознайте се и програмирайте“ 2019Срок за кандидатстване: от 03 юни 2019 до 08 септември 2019

Защо да кандидатствате? Ако искате да вдъхновите интереса на деца и младежи към програмирането, ако искате да ...

линк към страница
Актуално
Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативиСрок за кандидатстване: до 15 септември 2019

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения: Европейски корпус за солидарност – Доброволчески екипи във високоприоритетни областиСрок за кандидатстване: до 19 септември 2019

Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области" са широкомащабни проекти в ...

линк към страница
Актуално
Покана за проекти „Кината като център за иновации за местните общности”Срок за кандидатстване: до 25 септември 2019

ЕК стартира покана за представяне на предложения за 2 млн. евро за създаване на иновативни културни центрове ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване: Награда за човешки права на Френската републикаСрок за кандидатстване: до 14 октомври 2019

Наградата за човешки права на Френската република „Liberty-Equality-Fraternity" за 2019 г. е отворена ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол"Срок за кандидатстване: до 28 октомври 2019

Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране