Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
19

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от ...

линк към страница
Актуално
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне ...

линк към страница
Актуално
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 Европейски корпус за солидарност

Сроковете за всяко от направленията са различни в периода 5 февруари 2020 - 1 октомври 2020 г. Подробности вижте в ...

линк към страница
Актуално
Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations ...

линк към страница
Актуално
„Програма за развитие на спортните клубове" за 2020 г.Срок за кандидатстване: до 20 януари 2020

ОСНОВНА ЦЕЛСъздаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, ...

линк към страница
Актуално
Програма „Спорт за деца в риск" за 2020 г.Срок за кандидатстване: до 20 януари 2020

ОСНОВНА ЦЕЛ Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на ...

линк към страница
Актуално
Обща информация за процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"Срок за кандидатстване: до 27 януари 2020

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения ...

линк към страница
Актуално
Поощряване интеграцията на лица, нуждаещи се от защита, чрез частни схеми за подпомагане (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemesBackgroundAs part of ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Социална и икономическа интеграция на жени мигранти (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Social and economic integration of migrant womenBackgroundWomen can be crucial facilitators in the integration ...

линк към страница
Актуално
Защита на деца в миграция (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Protection of children in migrationBackgroundMigrant children continue to arrive to the EU in relatively large ...

линк към страница
Актуално
Транснационални проекти на страни-членки на ЕС за обучение на експерти в сферата на убежището и имиграцията (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigrationBackgroundIn ...

линк към страница
Актуално
Фондация Лале очаква предложения за финансиране по програма „Силата на семейството и общността"Срок за кандидатстване: до 31 януари 2020

Фондация Лале обявява нов кръг за набиране на предложения за финансиране на проекти в рамките на програма ...

линк към страница
Актуално
Национални покани за кандидатстване по КД1, КД2 и КД3 на Програма „Еразъм+", 2020 г. Срок за кандидатстване: до 05 февруари 2020

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност": Сектор „Училищно образование„Сектор „Професионално образование и ...

линк към страница
Актуално
Програмата на ММС „Децата и спортният клуб”Срок за кандидатстване: до 17 февруари 2020

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Децата и спортният ...

линк към страница
Актуално
Програма „Научи се да плуваш" за 2020 г.Срок за кандидатстване: до 17 февруари 2020

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Научи се да плуваш", ...

линк към страница
Актуално
Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с уврежданияСрок за кандидатстване: до 17 февруари 2020

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация ...

линк към страница
Актуално
Конкурс на Столична община за младежки инициативи „Младежки свят"Срок за кандидатстване: от 11 ноември 2019 до 20 февруари 2020

Вече традиционно, Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" с подкрепата и ...

линк към страница
Актуално
Покана за проектни предложения по процедура "Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността"Срок за кандидатстване: до 21 февруари 2020

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" по Програма за морско дело и рибарство Срок за кандидатстване: до 27 февруари 2020

По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на мор ...

линк към страница
Актуално
АХУ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“.Срок за кандидатстване: до 10 март 2020

Агенция за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна ...

линк към страница
Актуално
Фонд Активни граждани: Конкурс за проекти по схема за малки инициативи - Втора сесия Срок за кандидатстване: от 16 септември 2019 до 16 март 2020

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България: 1. Да бъде ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“Срок за кандидатстване: до 31 март 2020

Юридически лица с нестопанска цел, в партньорство с образователни институции, могат да кандидатстват с проектно ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране