Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
Отворени програми по Национален фонд „Култура"

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите: Мобилност II, Критика, Публики, ...

линк към страница
Актуално
Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от ...

линк към страница
Актуално
Програма „Местни инициативи" за 2019 г. на Община Свищов

Поканата е отворена от 1 март 2019 г. до изчерпване на средствата по програматаОт 1 март 2019 г. стартира Програма ...

линк към страница
Актуално
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне ...

линк към страница
Актуално
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE

Асоциация GIVE EUR-HOPE финансира малки проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване в държавите от ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 Европейски корпус за солидарност

Сроковете за всяко от направленията са различни в периода 5 февруари 2020 - 1 октомври 2020 г. Подробности вижте в ...

линк към страница
Актуално
Еmergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants

The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations ...

линк към страница
Актуално
Call for Proposals for the 2020 Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP) Срок за кандидатстване: до 09 декември 2019

The U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria is currently accepting proposals for the 2020 Ambassador's Fund for Cultural ...

линк към страница
Актуално
Ongoing Call for Applications: Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea RegionСрок за кандидатстване: от 09 май 2019 до 15 декември 2019

The application process for the Mobility Fund is ongoing. However, please have in mind that all the activities ...

линк към страница
Актуално
Покана за проектни предложения 2020-2021 от Democratic and Inclusive School Culture in Operation - DISCOСрок за кандидатстване: до 15 декември 2019

Съвместната програма "Демократична и приобщаваща училищна култура в действие" (Democratic and ...

линк към страница
Актуално
БФЖ набира участници в програма за общностно развитиеСрок за кандидатстване: от 13 ноември 2019 до 15 декември 2019

Български фонд за жените стартира програма за общностно развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и ...

линк към страница
Актуално
Министерство на младежта и спорта: Програма за развитие на спорта за всичкиСрок за кандидатстване: до 16 декември 2019

На вниманието на спортните организации, кандидатстващи с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички" на ...

линк към страница
Актуално
Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2020 г.Срок за кандидатстване: до 18 декември 2019

Програма за развитие на спорта за хора с увреждания (Програмата) е за подпомагане на дейности на спортни ...

линк към страница
Актуално
Покана на Фонда за демокрация на ООНСрок за кандидатстване: до 23 декември 2019

Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) кани организации на гражданското общество да кандидатстват за финансиране ...

линк към страница
Актуално
Покана по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води" по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени"Срок за кандидатстване: до 06 януари 2020

На 1 ноември 2019 г., Министерството на околната среда и водите обявява покана за нaбиране ...

линк към страница
Актуално
Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура"Срок за кандидатстване: до 10 януари 2020

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ...

линк към страница
Актуално
„Програма за развитие на спортните клубове" за 2020 г.Срок за кандидатстване: до 20 януари 2020

ОСНОВНА ЦЕЛСъздаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, ...

линк към страница
Актуално
Обща информация за процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"Срок за кандидатстване: до 27 януари 2020

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения ...

линк към страница
Актуално
Поощряване интеграцията на лица, нуждаещи се от защита, чрез частни схеми за подпомагане (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemesBackgroundAs part of ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Социална и икономическа интеграция на жени мигранти (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Social and economic integration of migrant womenBackgroundWomen can be crucial facilitators in the integration ...

линк към страница
Актуално
Защита на деца в миграция (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Protection of children in migrationBackgroundMigrant children continue to arrive to the EU in relatively large ...

линк към страница
Актуално
Транснационални проекти на страни-членки на ЕС за обучение на експерти в сферата на убежището и имиграцията (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigrationBackgroundIn ...

линк към страница
Актуално
Програмата на ММС „Децата и спортният клуб”Срок за кандидатстване: до 17 февруари 2020

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Децата и спортният ...

линк към страница
Актуално
Конкурс на Столична община за младежки инициативи „Младежки свят"Срок за кандидатстване: от 11 ноември 2019 до 20 февруари 2020

Вече традиционно, Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм" с подкрепата и ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" по Програма за морско дело и рибарство Срок за кандидатстване: до 27 февруари 2020

По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на мор ...

линк към страница
Актуално
Фонд Активни граждани: Конкурс за проекти по схема за малки инициативи - Втора сесия Срок за кандидатстване: от 16 септември 2019 до 16 март 2020

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България: 1. Да бъде ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране