Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
16

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

Актуално
Opportunity Fund

Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски и проромски ...

линк към страница
Актуално
OAK Foundation: Issues Affecting Women Programme

In the Issues Affecting Women Programme, we seek to contribute to a world in which women are safe ...

Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма Мост към бизнеса

Програма „Мост към бизнеса" хвърля мост между пазара на труда в частния сектор и образовани млади роми от ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
МИГ – Община Марица набира проектни предложения по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“Срок за кандидатстване: до 19 август 2018

Удължен е първият краен срок за подаване на проектните предложения - до 19.08.2018 г.ОБЯВА за прием на проектни ...

линк към страница
Актуално
Програма за подкрепа на педагози от ромски произход Срок за кандидатстване: до 19 август 2018

Фондация „Тръст за социална алтернатива" ви кани да представите проектни предложения за участие ...

линк към страница
Актуално
Стартира нов конкурс за Младежки банкиСрок за кандидатстване: от 25 юли 2018 до 25 август 2018

За шеста поредна година Фондация „Работилница за граждански инициативи" обявява национален конкурс по програма ...

линк към страница
Актуално
Световна банка, Инициатива за изследване на сексуалното насилие: Покана за представяне на предложения за иновации в борбата с насилието, основано на пола 2018 Срок за кандидатстване: до 05 септември 2018

Групата на Световната банка и Инициативата за изследване на сексуалното насилие (SVRI) обявиха нова покана за ...

линк към страница
Актуално
Награда на Европейския икономически и социален комитетза гражданското общество 2018Срок за кандидатстване: до 07 септември 2018

Тема на наградата 2018: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа". Наградата „2018" на ...

Актуално
Програма LIFE - Покана за традиционни проекти - подпрограма „Действия по климата"Срок за кандидатстване: от 18 април 2018 до 12 септември 2018

Краен срок: подпрограма "Действия по климата": 12 септември 2018 за проектопредложения Традиционните" видове ...

линк към страница
Актуално
Участвай в инициативата „Запознайте се и програмирайте“ 2018Срок за кандидатстване: от 06 юни 2018 до 15 септември 2018

Включи се в конкурса за финансиране на инициативи на граждански организации, стимулиращи интереса към ...

линк към страница
Актуално
Покана на ЕП за набиране на предложения за грантово съфинансиране на събитияСрок за кандидатстване: до 17 септември 2018

Главна дирекция „Комуникация" на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане ...

линк към страница
Актуално
Национален фонд Култура: IV-та сесия на Програма МобилностСрок за кандидатстване: от 20 юли 2018 до 20 септември 2018

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на културата и ...

линк към страница
Актуално
Нова тръжна процедура за рамков договор за експертни услуги за комисия LIBE на Европейския парламентСрок за кандидатстване: до 25 септември 2018

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в Европейския парламент откри нова ...

линк към страница
Актуално
Обява за втория срок за кандидатстване по процедура чрез подбор по ОПДУ за граждански контрол върху реформата в съдебната системаСрок за кандидатстване: от 01 юли 2018 до 30 септември 2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален ...

Актуално
Покана за проекти за предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност Срок за кандидатстване: до 04 октомври 2018

Поканата е насочена към подкрепа на проекти, насочени към предотвратяване и борба с расизма, ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения за наблюдение, предотвратяване и противодействие на омразата в интернет Срок за кандидатстване: до 11 октомври 2018

Поканата ще подкрепи следните приоритети: - Проекти, насочени към разработване, проучвания и анализи ...

линк към страница
Актуално
Отворена покана за проектни предложения „В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ"Срок за кандидатстване: до 15 октомври 2018

Фондация „Пловдив 2019" обявява Отворена покана за проекти, които да бъдат включени "в последния момент" в ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ Срок за кандидатстване: до 15 октомври 2018

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу децаСрок за кандидатстване: до 13 ноември 2018

Приоритети: 1. Предотвратяване на насилието, основано на пола: Този приоритет се фокусира върху ...

линк към страница
Актуално
Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children Срок за кандидатстване: до 13 ноември 2018

Scope: Priorities and activities to be co-financed 1. Priorities 1.1 Prevention of gender-based ...

линк към страница
Актуално
Европейска комисия: Грантове за грижа за непълнолетните мигранти, включително непридружени малолетни Срок за кандидатстване: до 31 януари 2019

Европейската комисия очаква кандидатури за своята програма за безвъзмездна помощ, озаглавена „Грижи за ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране