Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
24

Финансиране

Добави финансиране
Актуално
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България. ...

линк към страница
Актуално
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел

Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и инициативи на ...

линк към страница
Актуално
Творческа Европа - възможности за финансиране

Текуща информация относно възможностите за финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на програмата ...

линк към страница
Актуално
Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

The U.S. Embassy in Bulgaria offers funding opportunities for individuals and organizations operating in a variety ...

линк към страница
Актуално
Отворени програми по Национален фонд „Култура"

От 27.03.2019 г. за кандидатстване са отворени програмите: Мобилност II, Критика, Публики, ...

линк към страница
Актуално
Покани за кандидатстване по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) предоставя средства, осигурени от ...

линк към страница
Актуално
Програма „Местни инициативи" за 2019 г. на Община Свищов

Поканата е отворена от 1 март 2019 г. до изчерпване на средствата по програматаОт 1 март 2019 г. стартира Програма ...

линк към страница
Актуално
EK обяви Покана за набиране на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г.

На 04.04.2019 г. Европейската комисията обяви  Покана за представяне ...

линк към страница
Актуално
Покана на ФМ на ЕИП за двустранни отношения в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" - схема за подкрепа на пътувания.

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за схема за пътувания. Максималната ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Процедура „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги" по ПМДРСрок за кандидатстване: до 26 август 2019

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да ...

линк към страница
Актуално
Процедура чрез подбор на проекти „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците"Срок за кандидатстване: до 26 август 2019

Общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел  могат да кандидатстват за ...

линк към страница
Актуално
Europe for citizens programe: Проекти на гражданското общество 2019 Срок за кандидатстване: до 02 септември 2019

Поканата за представяне на предложения е отворена в рамките на Направление 2: Демократична ...

линк към страница
Актуално
Европа за гражданите: Мярка „Проекти на гражданското общество"Срок за кандидатстване: до 02 септември 2019

Тази мярка подкрепя проекти, изпълнявани от транснационални партньорства, насърчаващи ...

линк към страница
Актуално
ЕК: Конкурс „Стратегически партньорства за развитие на капацитет на организациите на гражданското общество в Източното партньорство" (ENG)Срок за кандидатстване: до 05 септември 2019

The global objective of this call for proposals is to strengthen the role of CSOs as governance actors in the EU's ...

линк към страница
Актуално
Програма "ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 - 2020"Срок за кандидатстване: от 16 юни 2019 до 06 септември 2019

Нови 7 млн. ще бъдат инвестирани в граничния регион между България и Гърция   Нови 7 млн. евро ще ...

линк към страница
Актуално
Европейска награда за гражданското общество за 2019 г.Срок за кандидатстване: до 06 септември 2019

Вече може да се подават кандидатури.През 2019 г. Европейският икономически и социален комитет ще даде наградата ...

линк към страница
Актуално
Отворен е конкурсът за „Запознайте се и програмирайте“ 2019Срок за кандидатстване: от 03 юни 2019 до 08 септември 2019

Защо да кандидатствате? Ако искате да вдъхновите интереса на деца и младежи към програмирането, ако искате да ...

линк към страница
Актуално
Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативиСрок за кандидатстване: до 15 септември 2019

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на ...

линк към страница
Актуално
Твоята храна - конкурс за малки проекти на НПОСрок за кандидатстване: от 16 август 2019 до 16 септември 2019

Проект „Твоята храна" организира конкурс за малки проекти на неправителствени организации, насочени към ...

линк към страница
Актуално
Покана за представяне на предложения: Европейски корпус за солидарност – Доброволчески екипи във високоприоритетни областиСрок за кандидатстване: до 19 септември 2019

Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области" са широкомащабни проекти в ...

линк към страница
Актуално
Процедура "Развиване на ИТ решения за повишаване обмена на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи"Срок за кандидатстване: от 19 юли 2019 до 20 септември 2019

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на ...

линк към страница
Актуално
Open Call: Actors for urban changeСрок за кандидатстване: до 21 септември 2019

Do you have an idea to change your city? Do you want to work together with partners from different sectors? ...

линк към страница
Актуално
Покана за проекти „Кината като център за иновации за местните общности”Срок за кандидатстване: до 25 септември 2019

ЕК стартира покана за представяне на предложения за 2 млн. евро за създаване на иновативни културни центрове ...

линк към страница
Актуално
Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, Визуални и дигитални изкустваСрок за кандидатстване: до 26 септември 2019

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за визуални, дигитални изкуства ...

линк към страница
Актуално
Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, Екранни изкустваСрок за кандидатстване: до 26 септември 2019

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и ...

линк към страница
Актуално
Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, „Литeратура"Срок за кандидатстване: до 26 септември 2019

Подкрепя проекти за издаването, разпространението и популяризирането на дебютна авторска художествена ...

линк към страница
Актуално
Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, МузикаСрок за кандидатстване: до 26 септември 2019

Подпомага разработването, реализацията и разпространението на дебютни проекти за късометражно и ...

Актуално
Програма „Дебюти" на НФ „Култура", II кръг, Сценични изкустваСрок за кандидатстване: до 26 септември 2019

Краен срок: 26.09.2019 г. Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и ...

линк към страница
Актуално
ЕК: Медийна грамотност за всички: Отворена покана за проектни предложенияСрок за кандидатстване: до 30 септември 2019

2018 – 2019 Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for AllThe call aims at fostering the ...

линк към страница
Актуално
Седми конкурс за Младежки банкиСрок за кандидатстване: от 15 август 2019 до 01 октомври 2019

Седмото поредно издание на програма „Младежка банка" стартира с конкурс. Граждански организации, работещи в ...

линк към страница
Актуално
Програма „Творческо развитие" на НФ „Култура", сесия II, Дългосрочни събитияСрок за кандидатстване: до 03 октомври 2019

Краен срок: 03.10.2019 г. Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално ...

линк към страница
Актуално
Програма „Творческо развитие" на НФ „Култура", сесия II, Краткосрочни събитияСрок за кандидатстване: до 03 октомври 2019

Краен срок: 03.10.2019 г. Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално ...

линк към страница
Актуално
Програма „Мобилност" на НФ „Култура", сесия IV, Непрофесионални културни организации и артистиСрок за кандидатстване: до 10 октомври 2019

Краен срок: 10.10.2019 г. Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и ...

линк към страница
Актуално
Програма „Мобилност" на НФ „Култура", сесия IV, Професионални културни организации и артисти Срок за кандидатстване: до 10 октомври 2019

Краен срок: 10.10.2019 г. Програма за финансиране на транспортни разходи на професионални артисти и ...

линк към страница
Актуално
Покана за кандидатстване: Награда за човешки права на Френската републикаСрок за кандидатстване: до 14 октомври 2019

Наградата за човешки права на Френската република „Liberty-Equality-Fraternity" за 2019 г. е отворена ...

линк към страница
Актуално
ОП „Околна среда": Процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици"Срок за кандидатстване: до 24 октомври 2019

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

линк към страница
Актуално
Процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол"Срок за кандидатстване: до 28 октомври 2019

Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 ...

линк към страница
Актуално
Ongoing Call for Applications: Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea RegionСрок за кандидатстване: от 09 май 2019 до 15 декември 2019

The application process for the Mobility Fund is ongoing. However, please have in mind that all the activities ...

линк към страница
Актуално
Поощряване интеграцията на лица, нуждаещи се от защита, чрез частни схеми за подпомагане (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Fostering the integration of persons in need of protection through private sponsorship schemesBackgroundAs part of ...

линк към страница
Актуално
Актуално
Социална и икономическа интеграция на жени мигранти (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Social and economic integration of migrant womenBackgroundWomen can be crucial facilitators in the integration ...

линк към страница
Актуално
Защита на деца в миграция (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Protection of children in migrationBackgroundMigrant children continue to arrive to the EU in relatively large ...

линк към страница
Актуално
Транснационални проекти на страни-членки на ЕС за обучение на експерти в сферата на убежището и имиграцията (на английски език)Срок за кандидатстване: от 30 юли 2019 до 30 януари 2020

Transnational projects by Member States for training of experts in the area of asylum and immigrationBackgroundIn ...

линк към страница
Архив

Търсене на финансиране