Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Архив Финансиране

Добави финансиране
 
Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура"

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ...

линк към страница
Покана „Приоритети на човешките права" по Европейския инструмент за демокрация и човешки права

Краен срок за концепции: 9 януари 2020 г., 12:00 ч. брюкселско време глобалната цел на този конкурс е да ...

линк към страница
Покана на Фонда за демокрация на ООН

Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) кани организации на гражданското общество да кандидатстват за финансиране ...

линк към страница
Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2020 г.

Програма за развитие на спорта за хора с увреждания (Програмата) е за подпомагане на дейности на спортни ...

линк към страница
Министерство на младежта и спорта: Програма за развитие на спорта за всички

На вниманието на спортните организации, кандидатстващи с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички" на ...

линк към страница
Ongoing Call for Applications: Mobility Fund for CSO Experts in the Black Sea Region

The application process for the Mobility Fund is ongoing. However, please have in mind that all the activities ...

линк към страница
Покана за проектни предложения 2020-2021 от Democratic and Inclusive School Culture in Operation - DISCO

Съвместната програма "Демократична и приобщаваща училищна култура в действие" (Democratic and ...

линк към страница
БФЖ набира участници в програма за общностно развитие

Български фонд за жените стартира програма за общностно развитие, която цели да подкрепи общностни лидери и ...

линк към страница
Call for Proposals for the 2020 Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP)

The U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria is currently accepting proposals for the 2020 Ambassador's Fund for Cultural ...

линк към страница
Покана за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по Финансовия механизъм на ЕИП

На 2 септември 2019 г., Министерството на културата обяви покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат ...

линк към страница
Министерство на младежта и спорта: Програма „Спорт за децата в свободното време"

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за децата в ...

линк към страница
Отворена покана НАСЛЕДСТВО

ОТВОРЕНА ПОКАНА НАСЛЕДСТВО за проектни предложения като част от официалната програма на Пловдив – Европейска стол ...

линк към страница
EOCA ще финансира проекти на НПО за почистване от пластмаси и консервация на застрашени видове

Европейската асоциация за опазване на дивата природа (European Outdoor Conservation Association ...

линк към страница
EC: Call for proposals - NGO Grant to promote the fight against sexism

The Council of Europe's Gender Equality Division is launching a call for proposals for an NGO grant to promote ...

линк към страница
Покана за проектни предложения "Сподели своята иновация в глобалното гражданско образование"

Ако работите  в областта на глобалното гражданско образование или с образователни иновации тази покана е за ...

линк към страница
Международна награда на Yves Rocher Foundation 2020

През 2020 г. Международната награда ще отличи работа на терен, предприета от жена или група жени ...

линк към страница
Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и BCause

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, които ...

линк към страница
Процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол"

Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 ...

линк към страница
   1  2  3  4  ... 46   »

Търсене на финансиране