English   14242 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ с покана за събиране на проектни предложения по програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“

Срок за кандидатстване: от 08.09.2022 г. до 02.10.2022 г.
Програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“ е част от кампанията „Направи #1нещо за себе си“ ...

Национален фонд "Култура, програма "Преводи"

Срок за кандидатстване: до 20.09.2022 г.
Конкурсът финансира проекти за литературен превод и издаване на книги на български автори. По този начин се насочват публични ...

Национален фонд "Култура", програма "Социално ангажирани изкуства"

Срок за кандидатстване: до 20.09.2022 г.
Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2022 г.Модул "Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство"Допустими ...

Обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”

Срок за кандидатстване: от 08.07.2022 г. до 20.09.2022 г.
На 08 юли 2022г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими ...

Национален фонд "Култура", програма "Публики" (изследване, приобщаване и разширяване)

Срок за кандидатстване: до 15.09.2022 г.
Програмата подпомага финансово проекти за разработване и/или прилагане на план/стратегия и механизми за привличане и развитие ...

Национален фонд "Култура", програма "Творческо развитие"

Срок за кандидатстване: до 13.09.2022 г.
Краен срок за кандидатстване: 13 септември 2022 г.Програмата финансира разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, ...

Национален фонд "Култура", програма "Критика"

Срок за кандидатстване: до 09.09.2022 г.
Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание два модула:МОДУЛ „Иновативни модели за критика“ е насочен към ...

Покана за набиране на проектни предложения „Подобряване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията"

Срок за кандидатстване: до 09.09.2022 г.
Програмният оператор по програма „Вътрешни работи“, финансирана от Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., публикува обява ...

Програмата за малки грантове за 2022 г. на Посолството на САЩ в България

Срок за кандидатстване: до 01.09.2022 г.
Посолството на САЩ приема документи за кандидастване за финансиране по Програмата за малки грантове за финансова година 2022. Ф ...

Обявена е първа сесия за кандидатстване пред фонда за подкрепа на местни инициативи в Търговище

Срок за кандидатстване: от 18.07.2022 г. до 18.08.2022 г.
На 18 юли 2022 г. Община Търговище обяви първия прием на проектни предложения за финансиране по линия на общинския фонд за ...

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Срок за кандидатстване: до 17.08.2022 г.
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. ...

Фонд за артистични проекти на жени на БФЖ: Отворена покана „Извънредно положение/State of Emergency“

Срок за кандидатстване: до 15.08.2022 г.
Краен срок за кандидатстване: 15 август 2022 г.Обявяване на резултатите: 3 октомври 2022 г.Максимално проектно финансиране: 5 ...

European Social Fund: Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV)

Срок за кандидатстване: до 02.08.2022 г.
The call aims to develop and test integrated and inclusive social innovation approaches – in schools or training centres, at ...

Посолството на САЩ с финансираща програма за насърчаване на младежко гражданско участие

Срок за кандидатстване: до 01.08.2022 г.
Чрез новосъздадената Младежката академия за гражданско участие, Посолството на САЩ дава възможност за финансиране на ...

Награда на Европейският икономически и социален комитет за гражданското общество за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 31.07.2022 г.
Създаването на по-добро бъдеще за младите хора и подпомагането на жертвите на войната в Украйна са двете теми на тазгодишната ...

Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Срок за кандидатстване: от 05.05.2022 г. до 31.07.2022 г.
Обявена е "Процедура BG06RDNP001-19.610 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" ...

Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства

Срок за кандидатстване: до 28.07.2022 г.
Министерството на културата обявява сесия за финансиране на творчески проекти в областта на визуалните изкуства.МИНИСТЕРСТВО НА ...

Община Бургас стартира програма за финансиране на младежки инициативи

Срок за кандидатстване: от 26.07.2022 г. до 26.07.2022 г.
Имаш готина идея за младежка инициатива? Имаш опит в организирането на качествени дейности? Част си от еко клуба към твоето ...

Сесия за финансиране 2022 обяви Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци

Срок за кандидатстване: до 30.06.2022 г.
Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Бойчиновци обяви сесия за финансиране през 2022 г. в рамките на проекта на ...

На 13 май започва инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: от 13.05.2022 г. до 28.06.2022 г.
Гражданските организации могат да подават своите кандидатури тук от 13 май до 28 юниЛидл България започва петото издание на ...
 
12345...54