Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
05

Архив Финансиране

Добави финансиране
 
Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели 170 000 лева в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

Поканата за кандидатстване е отворена, а размерът на финансиране се увеличава до 15 000 лв. на ...

линк към страница
Асоциация за развитие на София: Нови възможности за социалните предприемачи

Коронавирусът ни показа колко много се нуждаем от организации, които създават социална и екологична стойност и ...

линк към страница
Конкурс за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани" – Idea Challenge 2020

Idea Challenge 2020 е конкурс за финансиране на проекти, част от по-голямата програма „Европа като общност ...

линк към страница
Физически и юридически лица могат да кандидатстват с проекти по процедурата „Транснационални партньорства“ на ОПРЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата ...

линк към страница
Фонд „Социална закрила" на МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги с 1,45 млн. лв

Фонд „Социална закрила" (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира проектни предложения ...

линк към страница
Национален фонд Култура: Дебюти - I кръг

Визуални и дигитални изкуства Срок за ...

линк към страница
Национален фонд Култура: Културно наследство

Съхранение и популяризиране на културно наследство ...

линк към страница
Фонд "Обединени срещу COVID-19" ще разпредели над 800 000 лв. за борба с кризата

Български дарителски форум, Фондация „Америка за България", Посолството на САЩ в България и Американската ...

линк към страница
The European Social Catalyst Fund (ESCF)

The European Social Catalyst Fund (ESCF) is a new initiative designed to have significant impact on some of ...

линк към страница
Покана за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Юридически лица с нестопанска цел, в партньорство с образователни институции, могат да кандидатстват с проектно ...

линк към страница
Фонд Активни граждани: Конкурс за проекти по схема за малки инициативи - Втора сесия

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България: 1. Да бъде ...

линк към страница
Общински фонд „Култура” Сливен обявява набиране на проекти за първата си за 2020 година сесия

Общински фонд „Култура" започва набиране на предложения за проекти в областта на културата, тематично свързани ...

линк към страница
Национален фонд Култура: Мобилност - сесия I

Непрофесионални културни организации и артистиСрок за кандидатсване: 13.02.2020 (11:00) - 12.03.2020 (15:00) ...

линк към страница
Процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" по Програма за морско дело и рибарство

По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на мор ...

линк към страница
Национална програма за младежта (2016-2020) за 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. ...

линк към страница
„УниКредит" дава 35 хил. евро за каузи за деца

Неправителствени организации могат да кандидатстват с проекти до 24 февруари 2020 г.Фондация „УниКредит" и ...

линк към страница
Покана за проектни предложения по процедура "Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността"

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и ...

линк към страница
   1  2  3  4  ... 48   »

Търсене на финансиране