English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Министерство на младежта и спорта обявява програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2024 г.

Срок за кандидатстване: до 01.12.2023 г.
Основната цел е създаване на условия и възможности за физическа активност и практикуване на спорт от деца в свободното им време ...

Програма „Реновиране на хижи и заслони със SiteGround"

Срок за кандидатстване: до 15.11.2023 г.
Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2023 г.Програмата има три подконкурса:- Кандидатстване за реновиране от SiteGround. ...

Покана за проектни предложения Нидерландския хелзинскси комитет

Срок за кандидатстване: до 13.11.2023 г.
Мониторинг, застъпничество и изграждане на коалиции на местни НПО в България в областта на правата на жените, околната среда и ...

Фондацията на TELUS International Bulgaria кани граждански организации да кандидатстват със свои проекти за финансиране

Срок за кандидатстване: до 01.11.2023 г.
В настоящия кръг ще бъдат разпределени над 120 000 лева за социалнозначими проектиФондация „Обществен борд на TELUS ...

Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието

Срок за кандидатстване: до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения ...

Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Срок за кандидатстване: от 15.09.2023 г. до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически ...

Засилване участието на жените в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество

Срок за кандидатстване: от 15.09.2023 г. до 01.11.2023 г.
Описание на програмата Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и ...

За по- добро бъдеще

Срок за кандидатстване: до 31.10.2023 г.
Конкретните цели на процедурата са свързани с предоставяне на пакети за новородени деца от бедни и рискови семейства и предостав ...

Конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2023/2024 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Срок за кандидатстване: до 30.10.2023 г.
В рамките на Фонд Активни граждани България по Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.I. ...

Отворен е конкурсът за социално отговорната инициатива „Ти и Lidl за нашето утре“

Срок за кандидатстване: от 18.09.2023 г. до 28.10.2023 г.
Започва шестото издание на най-голямата социално отговорна програма на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. От днес до ...

Конкурс на Фондация „Лъчезар Цоцорков", програма „Закрила на деца" с фокус Правосъдие за деца

Срок за кандидатстване: от 03.10.2023 г. до 20.10.2023 г.
Фондация „Лъчезар Цоцорков" отваря за проектопредложения програма „Закрила на деца" с фокус „Правосъдие за деца". В секция ...

Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000

Срок за кандидатстване: до 18.10.2023 г.
Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на типове природни местообитания във влажни зони и сладководни ...

Грантове за ангажиране на граждани в сферата на комуникацията

Срок за кандидатстване: до 29.09.2023 г.
Генералната дирекция за комуникация на Европейския парламент ще отпусне грантове за дейности в сферата на комуникацията, за да ...

Процедура за подбор на проектни предложения „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"

Срок за кандидатстване: до 29.09.2023 г.
BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение"Министерството на труда и ...

Европейският парламент набира предложения за финансиране проекти, които целят да мобилизират гласоподавателите за европейските избори през 2024 г.

Срок за кандидатстване: от 05.04.2023 г. до 28.09.2023 г.
Европейският парламент (ЕП) набира предложения за финансиране на комуникационни проекти, които целят да мобилизират ...

Процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУН

Срок за кандидатстване: до 27.09.2023 г.
Процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“ е отворена в ИСУНПроцедура BG16FFPR003-2.001 ...

Покана за набиране на проектни предложения за 2023 година по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Срок за кандидатстване: до 24.09.2023 г.
Министерство на младежта и спорта на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба  № 1 от 10.06.2022 г. за условията и ...

Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации

Срок за кандидатстване: до 18.09.2023 г.
За втора поредна година Minority Rights Group International предоставя грантове на малки организации, ситуирани в малки градове ...

Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ на програмата Интеррег България – Северна Македония 2021- 2027

Срок за кандидатстване: до 15.09.2023 г.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството ...

Пет проекта на граждански организации ще бъдат финансирани в кампанията „Заедно за здраве"

Срок за кандидатстване: до 15.09.2023 г.
За втора поредна година пет проекта на пациентски организации ще получат финансиране по дарителската програма на ...
 
12345...58