English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.(утвърдена със ...

Програма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-869/ ...

Столична програма „Култура” обявява сесия за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2022 г.

Срок за кандидатстване: от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.
Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се ...

Фондация „Тръст за социална алтернатива" обявява конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите

Срок за кандидатстване: до 31.10.2021 г.
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни ...

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

Срок за кандидатстване: до 30.10.2021 г.
До края на октомври училищата в цялата страна подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв. за новата програма “Учим ...

Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране

Срок за кандидатстване: от 07.10.2021 г. до 27.10.2021 г.
Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да ...

Конкурс за организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените

Срок за кандидатстване: от 20.09.2021 г. до 10.10.2021 г.
В изпълнение на мисията си да подкрепя и развива женското движение в България и да насърчава устойчивата социална промяна, ...

Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ". Програма за подкрепа на частни културни организации

Срок за кандидатстване: от 16.09.2021 г. до 07.10.2021 г.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕПрограмата е насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно ...

Министерството на културата набира проектни предложения за национални прояви и чествания на съ

Срок за кандидатстване: до 30.09.2021 г.
На основание чл. 21 от Закона за закрила и развитие на културата Министерството на културата продължава  набирането на проектни ...

Процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Срок за кандидатстване: от 25.08.2021 г. до 27.09.2021 г.
Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за 2021 годинапо Национална програма за младежта ...

„Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“

Срок за кандидатстване: до 26.09.2021 г.
Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване на природозащитното ...

30 000 лв. награда от Фондация Карол Знание за проект с въздействие

Срок за кандидатстване: до 06.09.2021 г.
Преакселераторската програма на фондация Карол Знание Предприемачи в науката тази година има нов тематичен акцент и търси ...

Culture of Solidarity Fund: Interregional edition

Срок за кандидатстване: до 03.09.2021 г.
Culture of Solidarity Fund: Interregional edition Regional transformation & European Culture of Solidarity ...

Покана за набиране на предложения за грантово съфинансиране на медии: краен срок – 1 септември 2021 г.

Срок за кандидатстване: до 01.09.2021 г.
Генерална дирекция „Комуникация" на Европейския парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни ...

Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2021

Срок за кандидатстване: от 15.07.2021 г. до 30.08.2021 г.
За осма поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг Груп търсят човека с предприемачески дух и силна ...

Фондация „Америка за България“, Община Враца и РИМ-Враца обявяват конкурс за проектни предложения

Срок за кандидатстване: до 27.08.2021 г.
Фондация „Америка за България", в партньорство с Община Враца и Регионален исторически музей (РИМ) – Враца, обявяват конкурс ...

Конкурси за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Срок за кандидатстване: до 26.08.2021 г.
Обърнете внимание - всеки конкурс е с различен срок за кандидатстване. На страницата на Агенция за хората с увреждания са ...

Пощенска банка търси атрактивни идеи за социално предприемачество в полза на обществото

Срок за кандидатстване: до 10.07.2021 г.
Физически лица и НПО могат да кандидатстват в специално създадената иновативна онлайн платформа „Вселена от възможности". Това ...

Наградата за гражданското общество за 2021 г. за действия в областта на климата

Срок за кандидатстване: до 30.06.2021 г.
Европейският икономически и социален комитет ще отличи до пет проекта в областта на климата, които демонстрират безценен ...

Дарителският фонд в Бяла Слатина с Трета покана за кандидатстване

Срок за кандидатстване: от 10.05.2021 г. до 10.06.2021 г.
От 10.05.2021 г. е отворена Трета покана за кандидатстване с проекти на граждански групи, институции и организации на ...
 
12345...53