English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2021

Срок за кандидатстване: до 10.02.2022 г.
For activities to be implemented in 2022We are glad to announce the opening of the Call for Proposals 2021 in the framework of ...

Започва трето издание на програмата „Call for Europe – в подкрепа на детството“

Срок за кандидатстване: до 31.01.2022 г.
За трета поредна година фондация “УниКредит” и УниКредит Булбанк ще инвестират в проекти, които подкрепят развитието на децата в ...

Започва програма „Социални иновации“ за 2022 г. на Столична община

Срок за кандидатстване: от 05.01.2022 г. до 31.01.2022 г.
На 05.01.2022 г. започва Столичната програма „Социални иновации“ за 2022 г. Програмата цели подобряването на качеството на ...

Срокът за кандидатстване във Vivacom Регионален грант е удължен

Срок за кандидатстване: до 23.01.2022 г.
Кандидатури за финансиране до 5 000 лв. се приемат до 23 януари 2022 г.Vivacom удължава срока за кандидатстване в седмото ...

Обява за откриване на нова процедура чрез подбор по Оперативна програма „Добро управление” за повишаване на гражданското участие

Срок за кандидатстване: до 17.01.2022 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд, открива: ...

Програма „Децата и спортният клуб“

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Децата и спортният клуб” за 2022 г.(утвърдена със заповед № ...

Програма „Научи се да плуваш“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 06.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Научи се да плуваш” за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-873/01 ...

Малка грантова схема на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм е отворена за кандидастване

Срок за кандидатстване: от 05.10.2021 г. до 06.12.2021 г.
Програмният оператор на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 обявява процедура за набиране на ...

„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта„Програма за развитие на спорта за хора с увреждания“ за 2022 г.(Утвърдена ...

Стипендия за развитие на гражданското общество

Срок за кандидатстване: до 01.12.2021 г.
Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска ...

Втора процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Национална програма за младежта (2021-2025)

Срок за кандидатстване: от 18.11.2021 г. до 30.11.2021 г.
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и ...

Покана: Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)"

Срок за кандидатстване: от 27.08.2021 г. до 29.11.2021 г.
Първа покана за проектни предложения по Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни ...

Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спорта Програма „Спорт за децата в свободното време“ за 2022 г.(утвърдена със ...

Програма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.

Срок за кандидатстване: до 22.11.2021 г.
Република БългарияМинистерство на младежта и спортаПрограма „Спорт за деца в риск“ за 2022 г.(утвърдена със Заповед № РД-09-869/ ...

Столична програма „Култура” обявява сесия за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2022 г.

Срок за кандидатстване: от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.
Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се ...

Фондация „Тръст за социална алтернатива" обявява конкурс за инициативи, целящи да подобрят заетостта и да стимулират предприемачеството у хора от икономически уязвимите общности с фокус върху ромите

Срок за кандидатстване: до 31.10.2021 г.
Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) кани организации с идеална цел в обществена полза да представят проектни ...

Нова програма финансира училищни проекти за преодоляване на последствията от пандемията

Срок за кандидатстване: до 30.10.2021 г.
До края на октомври училищата в цялата страна подават проектни предложения с бюджет до 50 000 лв. за новата програма “Учим ...

Фондацията на TELUS International в България кани неправителствени организации да кандидатстват за финансиране

Срок за кандидатстване: от 07.10.2021 г. до 27.10.2021 г.
Фондацията на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да ...

Конкурс за организационните и административни нужди на организации, работещи за правата на жените

Срок за кандидатстване: от 20.09.2021 г. до 10.10.2021 г.
В изпълнение на мисията си да подкрепя и развива женското движение в България и да насърчава устойчивата социална промяна, ...

Национален фонд „Култура" обявява конкурс по програма „ЕДНОГОДИШЕН ГРАНТ". Програма за подкрепа на частни културни организации

Срок за кандидатстване: от 16.09.2021 г. до 07.10.2021 г.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕПрограмата е насочена към частни културни организации, активни оператори на събития и културно ...
 
12345...54