English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

В отговор на войната в Украйна: Извънреден конкурс на Фонд Активни граждани

Срок за кандидатстване: от 18.03.2022 г. до 18.04.2022 г.
Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за проектни предложения на граждански организации. Конкурсът се ...

Европейска комисия: Покана за предложения за предотвратяване и борба с насилие, базирано на пола, и насилие срещу деца

Срок за кандидатстване: до 12.04.2022 г.
Scope: With this call, divided into 5 priorities, we aim at financing projects that will: integrate prevention of various forms ...

Покани за представяне на предложения по подпрограма МЕДИА на Творческа Европа

Срок за кандидатстване: до 12.04.2022 г.
Публикувани са първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2022 г. ...

OSCE High Commissioner on National Minorities launches call for nominations for 2022 Max van der Stoel Award

Срок за кандидатстване: от 14.02.2022 г. до 10.04.2022 г.
OSCE High Commissioner on National Minorities Kairat Abdrakhmanov today launched a call for nominations for the 2022 Max van ...

Call for Proposals ‘Building Inclusive European Societies: Decent Work and Adequate Housing for All’

Срок за кандидатстване: до 08.04.2022 г.
Everyone aspires to live and work decently. Without the prospect of being treated with dignity, equally and fairly, without ...

Европейска комисия: Конкурс "Медийна грамотност"

Срок за кандидатстване: до 06.04.2022 г.
The Call for Proposals will result in: - pan-European consortia, scaling up best practices across national, cultural and ...

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ обявява конкурсна процедура за проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“

Срок за кандидатстване: до 05.04.2022 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за ...

Европейска комисия:Покана за предложения на тема "Съюз на ценности"

Срок за кандидатстване: до 29.03.2022 г.
Scope: The objective of this call for proposals is to protect, promote and raise awareness of EU fundamental rights and values ...

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма „Култура“ за съфинансиране на проекти за 2022 година.

Срок за кандидатстване: до 25.03.2022 г.
Процедурата се провежда съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по програма „Култура“ от бюджета на Община Габрово и ...

European Youth Together

Срок за кандидатстване: до 22.03.2022 г.
The European Youth Together action targets youth organisations at grass-root level which want to establish partnerships across ...

Европейска комисия: Покана за предложения за популяризиране на равенството на половете

Срок за кандидатстване: до 16.03.2022 г.
Scope: The following prioirities are foreseen for 2022: Equal participation and representation of women and men in political ...

Фондацията на TELUS International в България кани граждански организации да кандидатстват със свои проекти за финансиране

Срок за кандидатстване: до 15.03.2022 г.
Това е първата отворена покана за кандидатстване за тази годинаФондацията на TELUS International в България кани фондации, ...

Call for proposals “EU4Youth phase III Youth Employment and Entrepreneurship: Fostering Youth Employment and Societal Change through Social Entrepreneurship” (EU4Youth programme).

Срок за кандидатстване: до 14.03.2022 г.
Total budget of the call€8 000 000ObjectiveThe global objective of this call is to foster active participation of youth in both ...

Обществените организации са поканени да подадат проектни идеи към Фонда за действия за влажните зони

Срок за кандидатстване: до 02.03.2022 г.
По повод отбелязването на 2 февруари - Световен ден на влажните зони, стартира покана на Фонда за действия за влажните зони за ...

Покана за набиране на предложения за съфинансиране на две местни издания на Срещата на европейската младеж (EYE)

Срок за кандидатстване: до 02.03.2022 г.
Краен срок – 2 март 2022 г.Европейският парламент обяви покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни средства ...

OPEN CALL: Boosting Fact-Checking Activities in Europe

Срок за кандидатстване: до 28.02.2022 г.
Boosting Fact-Checking Activities in EuropeOPEN CALL until 28 Feb 2022European Media and Information FundThis Call aims at ...

The Schwarzkopf Foundation Young European of the Year Prize

Срок за кандидатстване: до 27.02.2022 г.
Deadline: 27-Feb-2022The Schwarzkopf Foundation Young Europe is seeking nominations for the Young European of the Year Prize to ...

Отворена е първата сесия на общинския фонд „Култура" на Община Бургас

Срок за кандидатстване: от 04.01.2022 г. до 18.02.2022 г.
От 4-ти януари 2022 г. е отворена за кандидатстване Сесия 1 съгласно Правилник за работа на Фонд „Култура“ на Община Бургас, ...

Удължава се срокът за подаване на проектни идеи по Териториалната стратегия за интегрирани мерки

Срок за кандидатстване: до 14.02.2022 г.
Срокът за подаване на проектни идеи по кампанията за събиране на проекти, които ще се реализират по Териториалната стратегия за ...

Европейска комисия: Покана за предложения за популяризиране на равенството и за борба срещу расизма, ксенофобията и дискриминацията

Срок за кандидатстване: до 10.02.2022 г.
Подробности ще намерите на страницата на Европейската комисия.Scope:The objective is to support a comprehensive and ...
 
12345...54