English   14223 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за участие в конкурс Развитие на дарителството на местно ниво

Срок за кандидатстване: до 26.05.2021 г.
Платформа АГОРА в партньорство с Фондация „Америка за България" обявяват покана за участие в конкурс за финансиране на проекти ...

Удължен срок по Програма „ЕВРОПА" 2021 на Столична община

Срок за кандидатстване: до 14.05.2021 г.
Със свое решение от днес, 05.05.2021 г., Програмният съвет на Програма „Европа" изменя т. 7 от Насоките за кандидатстване по ...

БФЖ набира участници за Общностна програма „Равнопоставеност и климатична справедливост“ 2021

Срок за кандидатстване: до 02.05.2021 г.
Знаете ли, че промените в климата са причинени от човешката намеса и индустриализацията на модерните общества?Знаете ли, че ...

Започна конкурсът за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани" – Idea Challenge 2021

Срок за кандидатстване: до 26.04.2021 г.
Конкурсът е част от програмата „Европа като общност на граждани", изпълнявана от фондация „Софийска платформа" и MitOst e.V. с ...

Конкурс „За нашите родители“

Срок за кандидатстване: до 21.04.2021 г.
В условията на продължаващата пандемия от COVID-19 Фондация „BCause: в помощ за благотворителността" обявява конкурс „За нашите ...

Фондация „Америка за България" търси проектни предложения чрез конкурса „Наука с бъдеще 2"

Срок за кандидатстване: до 15.04.2021 г.
Темата на фокус е „Роботизирани системи, изкуствен интелект и нови технологии"   Фондация „Америка за България" обявява ...

Втори прием на процедура по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Срок за кандидатстване: до 02.04.2021 г.
Краен срок за кандидатстване: 2 април 2021 г. По процедурата могат да кандидатстват няколко десетки сдружения (местни ...

„ПЛОВДИВ 2019" обявява две нови отворени покани за творчески проекти

Срок за кандидатстване: до 15.03.2021 г.
Фондация „Пловдив 2019" обявява ДВЕ ОТВОРЕНИ ПОКАНИ за проекти, фестивали и творчески инициативи, с които да осигури ...

Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели още 170 000 лева в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19

Срок за кандидатстване: до 05.03.2021 г.
Общественият борд на TELUS International в България кани фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел да кандид ...

Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания

Срок за кандидатстване: до 04.03.2021 г.
Агенция за хората с уврежданияобявява конкурс за финансиране на проекти на тема: „Изграждане на достъпна архитектурна среда на ...

Google предоставя безвъзмездно финансиране за дигитално приобщаване в Централна и Източна Европа

Срок за кандидатстване: до 01.03.2021 г.
С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа" Google отвори покана за кандидатстване с проекти на ...

Процедура BG06RDNP001-19.354 : Покана "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срок за кандидатстване: до 28.02.2021 г.
Процедура BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и ...

Фонд "Култура" Варна обяви първа сесия за проектни предложения

Срок за кандидатстване: до 28.02.2021 г.
Фонд "Култура" на Община Варна обявява Първа сесия за набиране на проектни предложения, които ще се реализират в периода от 10 ...

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Срок за кандидатстване: до 24.02.2021 г.
Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за ...

Покана за подаване на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция" по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

Срок за кандидатстване: до 16.02.2021 г.
През месец октомври Европейската комисия представи покана за финансиране на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в ...

Конкурс „8 март" - Осъществете най-смелата идея за Международния ден на жените!

Срок за кандидатстване: до 01.02.2021 г.
8 март е ден, в който се честват политическите, икономическите, научните и културните постижения на жените. Той все още е и ден ...

UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons

Срок за кандидатстване: до 31.01.2021 г.
The UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in Persons has launched the Fifth Call for Proposals on 1 December 2020. ...

Награда "Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво"

Срок за кандидатстване: до 31.01.2021 г.
Наградата „Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво" (Emperor Maximilian Prize) е отличие, ...

УниКредит осигурява 30 000 евро за каузи, свързани с деца

Срок за кандидатстване: до 29.01.2021 г.
Фондация УниКредит и УниКредит Булбанк обявиха второто издание на програмата Call for Europe за подкрепа на благотворителни ...
 
123456...53