Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19

Абонамент за бюлетин

Електронната поща, която ще ни предоставите, ще бъде използвана от нас за изпращането на седмичния електронен информационен бюлетин на НПО Портала с цел да бъдете информирани за най-актуалните публикации в него. Бюлетинът включва информация за предстоящи събития в календара, новини, обяви, информация за доброволци и работа. С информация за поверителността на данните и правила за ползване на НПО портала можете да се запознаете тук.