English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Новини и разкази за дарители

 
Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г.

Дарителството в България със сериозен ръст през 2020 г.

Дарителската активност в страната бележи изключителен ръст, провокиран от глобалната COVID-19 пандемия и желанието на дарители в страната да преодолеят последствията й. Ръстът спрямо 2019г. е с 19%. ...

Децата и дивата природа на България получиха подкрепа от TELUS International Bulgaria

Децата и дивата природа на България получиха подкрепа от TELUS International Bulgaria

Инициативата TELUS Дни на подкрепа привлече повече от 800 доброволци, а общата стойност на дарението възлиза на 100 000

Над 18 000 лв. бяха събрани в хипермаркети Kaufland в подкрепа на програмата „Топъл обяд“ на Български Червен кръст

Над 18 000 лв. бяха събрани в хипермаркети Kaufland в подкрепа на програмата „Топъл обяд“ на Български Червен кръст

За 13-а година поред клиентите на търговската верига подпомагат осигуряването на храна в училище за деца в неравностойно

 

Дарители

 

Credissimo АД, Credissimo за по-добър живот

"Credissimo за по-добър живот" е кампания за социална отговорност и устойчиво развитие, която подпомага редица каузи в сферата на образованието, спорта и здравеопазването. Чрез програмата компанията дарява ежемесечно част от всеки изплатен бърз кредит в подкрепа на талантливи деца и младежи, хора в неравностойно положение или нуждаещи се от медицинска помощ. Корпоративната инициатива и личната ангажираност на служител на Credissimo има за цел да бъде пример и за други фирми в сектора, които да възприемат, подкрепят и допринесат за налагане на добрите практики за солидарност и социална отговорност.

А1

A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

АбВи (AbbVie)

АбВи вярва в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването й на българския пазар тя започва социална програма, която да ангажира самите служители с доброволчески труд и дарения.

Актавис България

Актавис отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.

Аурубис България

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Аурубис подкрепя проекти, насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование и талантливи деца, спортни инициативи, култура и др. За последните 10 години компанията е направила дарения в региона на Средногорието на стойност над 6 млн. лева.

Български фонд за жените

Български фонд за жените работи за овластяване на всички жени и момичета, постигане равнопоставеност на половете, създаване и развитие на женско движение и социална филантропия в България. Фондът подкрепя местни неправителствени организации, работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Виваком АД

Всички обществено значими каузи на VIVACOM са обединени в единна платформа - VIVACOM Fund. Създадена през 2009 г., платформата е израз на отношението на компанията към въпросите и проблемите, засягащи българското общество.

Данон Сердика АД

Данон Сердика АД подпомага по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Компанията вярва, вярва, че по този начин подкрепата й е цялостна и много по-осезаема. Социално отговорната практика може да бъде разделена най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите.

Загорка АД, Загорка Зелен фонд

Загорка Зелен Фонд е програмата на ЗАГОРКА за корпоративна социална отговорност, която стартира през 2011 г. и е част от платформата на компанията за устойчиво развитие - „Създаваме по-добър свят". Инициативата се провежда под формата на национален публичен конкурс, в който може да вземе участие всеки, който има зелена идея. Целта е да се съберат оригинални идеи, които чрез Загорка Зелен Фонд ще бъдат „отгледани“, за да „пораснат“ в градска среда, като направят града „зелено“ и по-добро място живеене.

Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега.

Контурглобал Марица Изток 3

Контурглобал работи в партньорство с държавата за подпомагането на обществото. Дружеството подпомага хора с увреждания, младежки спортни клубове, хората с умствени увреждания, домове за сираци и др.

КЦМ 2000 Груп

За КЦМ 2000 Груп е отговорност да подпомага и подобрява качеството на живот на обществото. Обширната програма за социална отговорност на българския холдинг е насочена към всички сфери на живота, включително здраве, образование, култура, спорт, околна среда. КЦМ вярва, че поддържането на модел на устойчивост стимулира възможностите за развитие и добър социален живот в България.

Метро Кеш енд кери България

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства.

Обединена българска банка

Вече близо 25 години ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност с акцент върху изкуството, науката, историческото наследство, спорта за деца и подкрепата за уязвимите членове на обществото.

Пощенска банка

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Екипът на финансовата институция твърдо вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Първа инвестиционна банка

ПИБ подкрепя развитието на деца и младежи, като подпомага създаването на възможности, изграждането на умения и самочувствие у младите хора. Банката подкрепя деца и младежи, лишени от родителски грижи, младежи от икономически изостанали региони от страната и други, които имат нужда от подкрепа за развитието си. Също така ПИБ подкрепя развитието на българската музика и театър, както и запазването на културното наследство.

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество социалнозначими проекти, образователни програми и културни прояви, които се организират или предлагат от организации, сдружения, граждански обединения, дружества, институции.

Теленор България ЕАД

Корпоративната отговорност е в основата на философията на Теленор да развива бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стреми да създава добавена стойност, както за бизнеса, така и за обществото. https://www.telenor.bg/bg/corporate-responsibility

Телус интернешънъл

Четиринадесет обществени борда на TELUS по света са двигателите на местните филантропски инициативи на компанията. TELUS се гордее, че е била определена за най-забележителната филантропска организация в света за 2010 г. от Association of Fundraising Professionals, което е първото по рода си признание от такъв мащаб, присъдено на канадска компания.

ТехноЛогика

ТехноЛогика осъществява обществено отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Нашият стремеж е да бъдем не само просперираща иновативна фирма, но и да налагаме ценности, да утвърждаваме българско самосъзнание и да изграждаме модел за обществено отговорен бизнес.

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочният кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета.

Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк провежда последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност. В съответствие с мисията на УниКредит, банката се държи като отговорен член на обществото и застава зад проекти в подкрепа на най-уязвимите групи и насърчава инициативи, целящи изграждане на устойчиви практики и успешни примери. Във фокуса на подкрепа на УниКредит са проекти в социалната сфера, подкрепа на младите хора и образованието, значими спортни инициативи и проекти в областта на екологията. Заедно с корпоративната фондация УниКредит, банката работи активно за развитие на социалното предприемачество като форма за развитие на устойчиви модели в социалния сектор.

Уницеф България

Целите на Уницеф са: Да се застъпва за правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал; Да мобилизира политическата воля и материалните ресурси, за да насочва страните в дух: „най-важното са децата”, като изгражда у тях капацитет за съответни действия; Да реагира на спешни ситуации, за да облекчи страданията на децата и на онези, които се грижат за тях; Да прокламира равни права за жените и момичетата и да подкрепяме тяхното пълноценно участие в развитието на техните общности; Да работи за целите на човешкото развитие, както и за мира и обществения прогрес, заложени в Устава на Обединените нации.

Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Фондация „Биоразнообразие”

Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Нейната мисия е съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях.

Фондация „Благотворител”

Целите на фондацията са: Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото; Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото. Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение; Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност лишени от родителски грижи младежи, възрастни и хора с физически и ментални увреждания.

Фондация „Българска памет”

Фондация „Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

Фондация „Дънди”/Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя, са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди прешъс металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската публична компания Дънди прешъс металс Инк.

Фондация „Еврика”

Фондация „Еврика” подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания.

Фондация „Елизабет Костова”

Мисията на фондацията е да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.

Фондация „Искам бебе”

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение с цел повишаване на здравната култура на нуждаещите се от лечение и на обществото като цяло в областта на репродуктивното здраве и методите за профилактика на безплодието. Фондацията дава гласност на емоционалните и социалните проблеми, съпътстващи безплодието и се стреми да създава успешен модел на гражданско въздействие за подпомагане на решаването им.

Фондация „Комунитас”

Фондация „Комунитас” е създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение. Основната мисия на фондацията е да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да създаде условия и импулс за оформяне на информирана гражданска позиция в страната по теми от културно и общочовешко значение. Основен акцент на фондационните дела е и християнството - неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката.

Фондация „Лале”

Фондация „Лале” e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество, като стимулира сътрудничество между гражданите, бизнеса и държавата с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Фондация „Нана Гладиуш – Една от 8”

Целта на фондацията е да предоставя социална и емоционална подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и техните близки.

Фондация „Оук”

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

Фондация „Партньори-България”

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

Фондация „Радостина Константинова”

Фондацията учредява стипендии за професионално обучение и специализация на млади разследващи журналисти в най-добрите световни електронни и печатни медии, с които поддържа контакт. Фондацията учредява и награда за разследваща журналистика, с която ще отличава веднъж годишно журналист или журналистически екип за висок професионализъм, обективност и безпристрастност, ефективност и обществена значимост на публикацията или предаването.

Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”

Движещата сила, основа на философията на фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрира-нето на България в Обединена Европа и света.

Фондация „Светът на Мария”

Мисията на фондация „Светът на Мария” е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондация „Чарлз Стюарт Мот”

Основана през 1932 г. във Флинт, Мичиган, САЩ, фондацията развива дарителска дейност в целия свят

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор. Фондация BCause е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен офис във Великобритания. CAF Великобритания (Charities Aid Foundation UK) е уникална организация с огромен принос в предлагането на услуги за организации, фирмени и индивидуални дарители.