Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

Новини и разкази за дарители

Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ 23.11.2020
Заповядайте на откриването на шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ

На 26 ноември 2020 г. започва шестото издание на VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ - програмата, която 6 поредни години ...

„RockSchool на колела” - една сбъдната музикална мечта 16.11.2020
„RockSchool на колела” - една сбъдната музикална мечта

Как мобилното музикално училище буди интереса към музиката у деца и младежи   Мисията на RockSchool ...

Персин – островът на контрастите 16.11.2020
Персин – островът на контрастите

Основното, което свързва съмишлениците във фондация „Остров Белене“, е желанието им за създадат място в ...

 
 

Дарители

Credissimo АД, Credissimo за по-добър живот

"Credissimo за по-добър живот" е кампания за социална отговорност и устойчиво развитие, която подпомага редица каузи в сферата на образованието, спорта и здравеопазването. Чрез програмата компанията дарява ежемесечно част от всеки изплатен бърз кредит в подкрепа на талантливи деца и младежи, хора в неравностойно положение или нуждаещи се от медицинска помощ. Корпоративната инициатива и личната ангажираност на служител на Credissimo има за цел да бъде пример и за други фирми в сектора, които да възприемат, подкрепят и допринесат за налагане на добрите практики за солидарност и социална отговорност.

А1

A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта. Повече за социалната дейност на компанията вижте на сайта.

АбВи (AbbVie)

АбВи вярва в индивидуалната отговорност и личния пример. Затова още от създаването на компанията и стъпването й на българския пазар тя започва социална програма, която да ангажира самите служители с доброволчески труд и дарения.

Актавис България

Актавис отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.

Аурубис България

Всяка година Аурубис България реализира редица социални проекти на национално и местно ниво, съчетавайки корпоративните си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото. Аурубис подкрепя проекти, насочени към подпомагане на хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование и талантливи деца, спортни инициативи, култура и др. За последните 10 години компанията е направила дарения в региона на Средногорието на стойност над 6 млн. лева.

Български фонд за жените

Български фонд за жените работи за овластяване на всички жени и момичета, постигане равнопоставеност на половете, създаване и развитие на женско движение и социална филантропия в България. Фондът подкрепя местни неправителствени организации, работещи по правата на жените за постигане на реалната им равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация.

Виваком АД

Всички обществено значими каузи на VIVACOM са обединени в единна платформа - VIVACOM Fund. Създадена през 2009 г., платформата е израз на отношението на компанията към въпросите и проблемите, засягащи българското общество.

Данон Сердика АД

Данон Сердика АД подпомага по-малко на брой проекти, но много по-дългосрочно във времето. Компанията вярва, вярва, че по този начин подкрепата й е цялостна и много по-осезаема. Социално отговорната практика може да бъде разделена най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите.

Загорка АД, Загорка Зелен фонд

Загорка Зелен Фонд е програмата на ЗАГОРКА за корпоративна социална отговорност, която стартира през 2011 г. и е част от платформата на компанията за устойчиво развитие - „Създаваме по-добър свят". Инициативата се провежда под формата на национален публичен конкурс, в който може да вземе участие всеки, който има зелена идея. Целта е да се съберат оригинални идеи, които чрез Загорка Зелен Фонд ще бъдат „отгледани“, за да „пораснат“ в градска среда, като направят града „зелено“ и по-добро място живеене.

Кока-Кола ХБК България

Кока-Кола ХБК България стартира дейността си в България през 1992 година. Компанията е инвестирала над 500 млн. лева в българската икономика от създаването си досега.

Контурглобал Марица Изток 3

Контурглобал работи в партньорство с държавата за подпомагането на обществото. Дружеството подпомага хора с увреждания, младежки спортни клубове, хората с умствени увреждания, домове за сираци и др.

КЦМ 2000 Груп

За КЦМ 2000 Груп е отговорност да подпомага и подобрява качеството на живот на обществото. Обширната програма за социална отговорност на българския холдинг е насочена към всички сфери на живота, включително здраве, образование, култура, спорт, околна среда. КЦМ вярва, че поддържането на модел на устойчивост стимулира възможностите за развитие и добър социален живот в България.

Метро Кеш енд кери България

Корпоративната политика за социална отговорност на МЕТРО България в по-голямата си част е свързана с подкрепата на инициативи на НПО, които имат нужда от хранителни продукти, а не толкова от финансови средства.

Обединена българска банка

Вече близо 25 години ОББ неотклонно развива своята политика за корпоративна социална отговорност с акцент върху изкуството, науката, историческото наследство, спорта за деца и подкрепата за уязвимите членове на обществото.

Пощенска банка

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Екипът на финансовата институция твърдо вярва, че развитието на дългосрочната устойчивост на бизнеса е тясно свързано с цялостното благосъстояние и развитие на обществото.

Първа инвестиционна банка

ПИБ подкрепя развитието на деца и младежи, като подпомага създаването на възможности, изграждането на умения и самочувствие у младите хора. Банката подкрепя деца и младежи, лишени от родителски грижи, младежи от икономически изостанали региони от страната и други, които имат нужда от подкрепа за развитието си. Също така ПИБ подкрепя развитието на българската музика и театър, както и запазването на културното наследство.

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Като част от програмата си за социална отговорност Райфайзенбанк подкрепя множество социалнозначими проекти, образователни програми и културни прояви, които се организират или предлагат от организации, сдружения, граждански обединения, дружества, институции.

Теленор България ЕАД

Корпоративната отговорност е в основата на философията на Теленор да развива бизнеса си по устойчив и прозрачен начин, а целта е да увеличим максимално ползите от телекомуникационните технологии, като се стреми да създава добавена стойност, както за бизнеса, така и за обществото. https://www.telenor.bg/bg/corporate-responsibility

Телус интернешънъл

Четиринадесет обществени борда на TELUS по света са двигателите на местните филантропски инициативи на компанията. TELUS се гордее, че е била определена за най-забележителната филантропска организация в света за 2010 г. от Association of Fundraising Professionals, което е първото по рода си признание от такъв мащаб, присъдено на канадска компания.

ТехноЛогика

ТехноЛогика осъществява обществено отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Нашият стремеж е да бъдем не само просперираща иновативна фирма, но и да налагаме ценности, да утвърждаваме българско самосъзнание и да изграждаме модел за обществено отговорен бизнес.

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочният кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета.

Уникредит Булбанк

УниКредит Булбанк провежда последователна политика в областта на корпоративната социална отговорност. В съответствие с мисията на УниКредит, банката се държи като отговорен член на обществото и застава зад проекти в подкрепа на най-уязвимите групи и насърчава инициативи, целящи изграждане на устойчиви практики и успешни примери. Във фокуса на подкрепа на УниКредит са проекти в социалната сфера, подкрепа на младите хора и образованието, значими спортни инициативи и проекти в областта на екологията. Заедно с корпоративната фондация УниКредит, банката работи активно за развитие на социалното предприемачество като форма за развитие на устойчиви модели в социалния сектор.

Уницеф България

Целите на Уницеф са: Да се застъпва за правата на децата, за посрещането на техните основни нужди и разширяване на техните възможности, за да постигнат своя пълен потенциал; Да мобилизира политическата воля и материалните ресурси, за да насочва страните в дух: „най-важното са децата”, като изгражда у тях капацитет за съответни действия; Да реагира на спешни ситуации, за да облекчи страданията на децата и на онези, които се грижат за тях; Да прокламира равни права за жените и момичетата и да подкрепяме тяхното пълноценно участие в развитието на техните общности; Да работи за целите на човешкото развитие, както и за мира и обществения прогрес, заложени в Устава на Обединените нации.

Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Фондация „Биоразнообразие”

Българска фондация „Биоразнообразие” (БФБ) обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Нейната мисия е съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях.

Фондация „Благотворител”

Целите на фондацията са: Да подпомага обучението на деца и младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучение; Да подкрепя и съдейства за укрепване на нравствените ценности в обществото; Да участва в създаването на климат на доброжелателство и взаимопомощ в обществото. Да подпомага материално и духовно хора с тежко материално положение; Да подпомага конкретни дейности и програми на социални, здравни и духовни институции, насочени към помощ за хора в неравностойно социално положение, в частност лишени от родителски грижи младежи, възрастни и хора с физически и ментални увреждания.

Фондация „Българска памет”

Фондация „Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

Фондация „Дънди”/Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя, са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди прешъс металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската публична компания Дънди прешъс металс Инк.

Фондация „Еврика”

Фондация „Еврика” подкрепя проекти на талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни, технически и икономически знания.

Фондация „Елизабет Костова”

Мисията на фондацията е да подкрепя преподаването и професионализацията на творческото писане в България; да окуражава, предизвиква и публикува талантливи писатели; да създава контакти между български, американски и английски автори; да подпомага обучението на англоговорящи преводачи на съвременна българска литература; да подкрепя публикуването на български писатели на английски език; да популяризира и развива четенето на български писатели в България и чужбина.

Фондация „Искам бебе”

Фондация „Искам бебе” подкрепя и активно съдейства при решаване на проблемите с репродуктивното здраве на семействата и несемейните двойки в България. Разпространява информация и знания за проблема „стерилитет” и неговото лечение с цел повишаване на здравната култура на нуждаещите се от лечение и на обществото като цяло в областта на репродуктивното здраве и методите за профилактика на безплодието. Фондацията дава гласност на емоционалните и социалните проблеми, съпътстващи безплодието и се стреми да създава успешен модел на гражданско въздействие за подпомагане на решаването им.

Фондация „Комунитас”

Фондация „Комунитас” е създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение. Основната мисия на фондацията е да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да създаде условия и импулс за оформяне на информирана гражданска позиция в страната по теми от културно и общочовешко значение. Основен акцент на фондационните дела е и християнството - неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката.

Фондация „Лале”

Фондация „Лале” e българска неправителствена организация, основана през 2004 г. с мисия да насърчава социалната отговорност в българското общество, като стимулира сътрудничество между гражданите, бизнеса и държавата с цел подобряване качеството на живот и възможностите за развитие на хората в България.

Фондация „Нана Гладиуш – Една от 8”

Целта на фондацията е да предоставя социална и емоционална подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата и техните близки.

Фондация „Оук”

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.

Фондация „Партньори-България”

Мисията на ФПБ е да подпомага процеса на демократично развитие в България, като оказва съдействие на институции, неправителствени организации и специалисти за подобряване на политиката и практиката в областта на правосъдието, социалните грижи, закрила на децата, образованието, икономическото развитие и опазването на околната среда.

Фондация „Работилница за граждански инициативи”

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) е организация, регистрирана в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието. Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

Фондация „Радостина Константинова”

Фондацията учредява стипендии за професионално обучение и специализация на млади разследващи журналисти в най-добрите световни електронни и печатни медии, с които поддържа контакт. Фондацията учредява и награда за разследваща журналистика, с която ще отличава веднъж годишно журналист или журналистически екип за висок професионализъм, обективност и безпристрастност, ефективност и обществена значимост на публикацията или предаването.

Фондация „Св. Св. Кирил и Методий”

Движещата сила, основа на философията на фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрира-нето на България в Обединена Европа и света.

Фондация „Светът на Мария”

Мисията на фондация „Светът на Мария” е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Фондация „Чарлз Стюарт Мот”

Основана през 1932 г. във Флинт, Мичиган, САЩ, фондацията развива дарителска дейност в целия свят

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор. Фондация BCause е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен офис във Великобритания. CAF Великобритания (Charities Aid Foundation UK) е уникална организация с огромен принос в предлагането на услуги за организации, фирмени и индивидуални дарители.

Търсене на дарители