English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дарители

 

Фондация „Карол Знание“

Фондация „Карол Знание“ е създадена през 2018 г от Станимир Каролев – активен инвестиционен посредник на фондовата борса. Фондацията подкрепя научни изследвания и иновации на български учени, които допринасят за развитие на икономиката и образованието. Тя работи с консултативен съвет, в който участват водещи учени в областта на молекулярна биология, генетика, нанотехнологии, изкуствен интелект, теоретична и експериментална физика, биохимия, онкология и кардиология, тънкослойни технологии и радиология.