English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За нас

Информационният портал за НПО в България е открит през януари 2010 г. Разработен е и се поддържа от Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП). Порталът не е търговски проект и съществува с идеална цел.

Мисията на НПО Портала е да улеснява и насърчава споделянето на актуална информация за българския неправителствен сектор, която е от полза за самите организации, за дарителите, за социално-отговорния бизнес и за всички, които се интересуват от гражданските организации, тяхната дейност и резултатите от нея. По-конкретно:

  • На българските граждански организации предоставяме платформа, на която могат да представят себе си свободно, без цензура или ограничения, за да им помогнем да достигат до повече поддръжници, съмишленици и дарители;
  • На дарителите и социално-отговорния бизнес предоставяме възможност да популяризират своите цели и програми сред активните граждани и да представят резултатите от работата на подкрепените от тях хора и организации, за да им помогнем да привличат по-голяма обществена подкрепа, партньори и идеи за развитие;
  • На българските граждани предоставяме „витрина“ на активни НПО с разнообразие от материали и възможности за търсене, за да им помогнем да открият своите каузи и организациите, чиито усилия да подкрепят;
  • На българските медии и журналисти, които следят и отразяват дейността на граждански организации, предоставяме примери за реални постижения и трудности, за да им помогнем да информират обществото за многообразните граждански инициативи в различни обществени сфери.

Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да публикува материали в различните секции – Новини, Кампании, Работа и доброволчество, Обяви, Календар и пр. Нашият екип и стажанти също добавят съдържание, като отразяват интересни събития, организации и каузи.

Изграждането на Портала, включително базата от данни за неправителствени организации, е финансирано от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. След това финансова подкрепа оказват:

  • Фондация „Чарлз Стюарт Мот“;
  • Фондация „Америка за България“;
  • Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
  • Европейският съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС) в рамките на проект „Права и ценности“.

КОНТАКТИ

Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП)
София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
тел. (02) 981-53-23
admin@ngobg.info

Ръководител на екипа
Георги Генчев
team.leader@ngobg.info

Главен редактор
Ралица Николова
editor@ngobg.info

Правен експерт
Радина Банова-Стоева
radina@bcnl.org


Автори, сътрудници и стажанти през годините от създаването на портала до днес

Ана Николова, Анна Бодакова, Анна-Мария Горчилова, Антонио Костадинов, Бела Крачунова, Биляна Райнова, Благовест Илиев, Боряна Рафаилова, Бояна Джикова, Веселина Стефанова, Виктория Месробович, Ваня Попова, Габриела Жекова, Габриела Славова, Галина Боналова, Георги Галов, Даниел Пенев, Дарина Василева, Дафина Кандова, Димитър Димитров, Дияна Желязкова, Екатерина Кокушкина, Елена Тилова, Ели Щерева, Захари Захариев, Ивелина Атанасова, Ивелина Димитрова, Изабел Костадинова, Ина Къндева, Йоана Димитрова, Карун Гелиболян, Клементина Стамболова, Константин Сапатупов, Кристина Петкова, Лилия Дончева, Лилия Такова, Лина Чакърова, Любов Савова, Любомира Димитрова, Мария Стоянова, Мария Татарска, Мария Тумпалова, Мила Станчева, Надя Денкова, Невена Борисова, Неделина Радева, Николай Георгиев, Николай Юриев, Николинка Стратиева, Петя Янкова, Паулина Гегова, Петя Генова, Пламена Петкова, Радина Миндева, Роберта Колева, Росинка Проданова, Росица Николаева, Светла Стоянова, Севим Рашидова, Силвия Янева, Симона Миленкова, Снежана Евстатиева, Стела Григорова, Стела Стаменова, Цвета Ненова, Явор Томов, Яна Лалова, Яна Рангелова.

Илиян Пламенов – сътрудник „Обществени консултации и програми"