English   14189 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
За нас

Информационният портал за НПО в България е открит през януари 2010 г. Разработен е и се поддържа от Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП). Порталът не е търговски проект и съществува с идеална цел.

Мисията на НПО Портала е да улеснява и насърчава споделянето на актуална информация за българския неправителствен сектор, която е от полза за самите организации, за дарителите, за социално-отговорния бизнес и за всички, които се интересуват от гражданските организации, тяхната дейност и резултатите от нея. По-конкретно:

  • На българските граждански организации предоставяме платформа, на която могат да представят себе си свободно, без цензура или ограничения, за да им помогнем да достигат до повече поддръжници, съмишленици и дарители;
  • На дарителите и социално-отговорния бизнес предоставяме възможност да популяризират своите цели и програми сред активните граждани и да представят резултатите от работата на подкрепените от тях хора и организации, за да им помогнем да привличат по-голяма обществена подкрепа, партньори и идеи за развитие;
  • На българските граждани предоставяме „витрина“ на активни НПО с разнообразие от материали и възможности за търсене, за да им помогнем да открият своите каузи и организациите, чиито усилия да подкрепят;
  • На българските медии и журналисти, които следят и отразяват дейността на граждански организации, предоставяме примери за реални постижения и трудности, за да им помогнем да информират обществото за многообразните граждански инициативи в различни обществени сфери.

Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да публикува материали в различните секции – Новини, Кампании, Работа и доброволчество, Обяви, Календар и пр. Нашият екип и стажанти също добавят съдържание, като отразяват интересни събития, организации и каузи.

Изграждането на Портала, включително базата от данни за неправителствени организации, е финансирано от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. След това финансова подкрепа оказват фондациите „Чарлз Стюарт Мот“ и „Америка за България“, като и Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

КОНТАКТИ

Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП)
София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
тел. /факс: (02) 981-53-23, 981-53-80
team.leader@ngobg.info

Ръководител на екипа
Георги Генчев
team.leader@ngobg.info

Главен редактор
Ралица Николова
editor@ngobg.info

Правен експерт
Захари Янков
zahari@bcnl.org

Системен администратор
Пламен Тодоров
admin@ngobg.info

Автори, сътрудници и стажанти
Анна-Мария Горчилова, Антонио Костадинов, Бела Крачунова, Биляна Райнова, Благовест Илиев, Боряна Рафаилова, Бояна Джикова, Веселина Стефанова, Виктория Месробович, Габриела Славова, Галина Боналова, Георги Галов, Дарина Василева, Димитър Димитров, Екатерина Кокушкина, Ели Щерева, Ивелина Атанасова, Ивелина Димитрова, Изабел Костадинова, Ина Къндева, Йоана Димитрова, Карун Гелиболян, Клементина Стамболова, Кристина Петкова, Лилия Дончева, Лилия Такова, Любов Савова, Любомира Димитрова, Мария Стоянова, Мария Татарска, Мария Тумпалова, Мила Станчева, Невена Борисова, Неделина Радева, Николай Георгиев, Николай Юриев, Петя Янкова, Пламена Петкова, Радина Миндева, Росица Николаева, Светла Стоянова, Севим Рашидова, Силвия Янева, Симона Миленкова, Снежана Евстатиева, Стела Григорова, Стела Стаменова, Явор Томов, Яна Лалова, Яна Рангелова.